Pierwsza transza odbywała się pod koniec listopada. W realizacji tego przedsięwzięcia wzięło udział łącznie 12 sądów okręgowych i 41 sądów rejonowych. Wykonano export 219 sprawozdań statystycznych do systemu AS SAP administrowanego przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej w Departamencie Strategii i Deregulacji.

Jest to kolejny krok ukierunkowany na zmniejszenie obciążenia sądów obowiązkami statystycznymi. W 2013 roku wdrożono statystyczny system Aplikacja Statystyczna AS w ramach budowy Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr likwidując dublowanie zbierania danych statystycznych. Obecnie po audycie sprawozdawczości statystycznej polegającym na usystematyzowaniu wzorów sprawozdawczych skierowano działania na zmniejszenie pracochłonności pracowników sądów poprzez umożliwienie exportu wygenerowanego z systemu dziedzinowego funkcjonującego w sądzie pliku csv bezpośrednio do systemu AS SAP bez koniczności ręcznego wprowadzania danych.

Projekt Automatyzacji poboru jest elementem budowy Centralnego Systemu Sądownictwa (CaSuS). Zadaniem tego przedsięwzięcia, poza udostępnieniem pracownikom sądów możliwości zmniejszenia nakładu pracy na wykonanie obowiązków sprawozdawczych jest ujednolicenie baz systemów sądowych na potrzeby przyszłej migracji danych do systemu CaSuS – Centralnego Systemu Sądownictwa.