Jak podano w piątkowym komunikacie, decyzja Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu sędziów Grzegorza Furmankiewicza i Marii Olszewskiej z zajmowanych stanowisk funkcyjnych została uzasadniona „podpisaniem list poparcia sędziom kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa nieprawidłowo ukształtowanej ustawą z 8.12.2017 r.”.

Kolejną przesłanką odwołania jest okoliczność, iż sędzia Grzegorz Furmankiewicz uchwałami Sejmu dwukrotnie został wybrany na członka Krajowej Rady Sądownictwa, w sytuacji, gdy kadencja poprzedniej KRS została przerwana wbrew przepisom Konstytucji RP.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za odwołaniem sędziów jest ich udział w procedurze konkursowej przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. przy czym nastąpiło to w sytuacji, w której – co najmniej od 19 listopada 2019 r. (wyrok TSUE w sprawie AK przeciwko Polsce) wśród sędziów było powszechnie wiadome, że KRS ukształtowana ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r., nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej — czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono, minister podjął decyzję o odwołaniu Kierownictwa Sądu Okręgowego w Krośnie po wnikliwym „zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji sądu, mając na uwadze dobro wymiaru sprawiedliwości”.

Czytaj więcej

Bodnar zdymisjonował kierownictwo Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie