Sejm uchwalił zmiany w KRS. Mogą się zderzyć z wetem prezydenta

Sejm zdecydowaną większością głosów przyjął w piątek zmiany w KRS. - Ta nowela przywraca niezależną KRS – mówił Michał Szczerba, poseł sprawozdawca. Za przyjęciem zmian opowiedziało się 244 posłów, przeciw było 199.

Publikacja: 12.04.2024 15:33

Sejm uchwalił zmiany w KRS. Mogą się zderzyć z wetem prezydenta

Foto: PAP/Radek Pietruszka

15 sędziów-członków KRS ma być wybieranych w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez wszystkich sędziów w Polsce, a nie, jak to było po 2017 r. – jedynie przez Sejm.  

Po wyborze nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa obecni sędziowie-członkowie stracą mandaty (po przerwaniu kadencji, która trwa do maja 2026 r.) – Skoro nie jest to konstytucyjny organ to nie ma też gwarancji ustawowych – tłumaczą autorzy projektu. W jednym z przepisów zapisano, że sędziowie powołani po 2017 r, przy udziale obecnej KRS nie będą mogli brać udziału w wyborach do nowej KRS.

Kto w nowej KRS?

W skład nowej rady mają wejść: jeden sędzia Sądu Najwyższego, dwóch sędziów sądów apelacyjnych, trzech sędziów sądów okręgowych, sześciu sędziów sądów rejonowych i po jednym z sądów wojskowych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. Projekt zakłada, że kandydaci na członków KRS będą poddawani publicznemu wysłuchaniu, podczas którego będzie możliwość zadawania im pytań.

Czytaj więcej

Szefowa KRS: minister Bodnar próbuje sparaliżować pracę Rady; nie poddam się

Jawność zagwarantowana w ostatniej chwili

W ostatecznym głosowaniu w ostatniej chwili przeszedł wniosek mniejszości w brzmieniu: posiedzenia Rady są protokołowane. Niezależnie od sporządzenia protokołu, na podstawie zapisu transmisji obrad sporządza się stenogram z przebiegu posiedzenia Rady. Rada niezwłocznie udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej:

-  projekty porządku posiedzenia Rady;

- uchwały Rady;

-  zapis transmisji obrad Rady;

-  protokoły z posiedzeń Rady i stenogramy ich przebiegu;

-  uchwały i stanowiska zespołów wyznaczonych w celu  przygotowania spraw indywidualnych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady;

-  opinie Ministra Sprawiedliwości przedstawione w sprawach indywidualnych;

- protokoły z posiedzeń zespołów.

Przejrzyste zasady powoływania sędziów

Przy KRS powstanie Rada Społeczna, której celem będzie zapewnienie otwartego udziału organizacji obywatelskich i zawodowych w tworzeniu strategii reform w sądownictwie. Chodzi także o zagwarantowanie obiektywizmu w ich monitorowaniu. Rada Społeczna będzie doradzała w sprawach dotyczących rozpatrywania i oceny kandydatów na stanowiskach sędziowskich i asesorskich.

Czytaj więcej

Kłótnie o nową KRS w Sejmie. Padły zarzuty o segregowanie sędziów

Dzięki powstaniu Rady Społecznej, KRS będzie w stanie skuteczniej chronić sądy przed ewentualnymi naciskami politycznymi. W skład Rady Społecznej wejdą osoby wskazane przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną, Krajową Radę Komorniczej (przyjęto poprawkę w tej sprawie), Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Członkami Rady będą także osoby wskazane przez Prezydenta, będące przedstawicielami organizacji pozarządowych. Kadencja Rady Społecznej będzie trwała 4 lata

Do nowelizacji wprowadzono też wiele innych poprawek. Jedna z nich umożliwia Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Izbie Radców Prawnych i Krajowej Radzie Notarialnej zgłaszanie kandydatów na członków KRS.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

15 sędziów-członków KRS ma być wybieranych w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez wszystkich sędziów w Polsce, a nie, jak to było po 2017 r. – jedynie przez Sejm.  

Po wyborze nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa obecni sędziowie-członkowie stracą mandaty (po przerwaniu kadencji, która trwa do maja 2026 r.) – Skoro nie jest to konstytucyjny organ to nie ma też gwarancji ustawowych – tłumaczą autorzy projektu. W jednym z przepisów zapisano, że sędziowie powołani po 2017 r, przy udziale obecnej KRS nie będą mogli brać udziału w wyborach do nowej KRS.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt