Konkurs na polskiego sędziego Trybunału Praw Człowieka ogłoszony. Nowe zasady

Szef MSZ Radosław Sikorski ogłosił we wtorek nabór na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Wyłonienie kandydatów nastąpi zgodnie z nową procedurą.

Publikacja: 19.03.2024 13:08

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Foto: www.echr.coe.int

Na każde z państw — stron Europejskiej Konwencja Praw Człowieka (obecnie jest ich 47) przypada jeden sędzia ETPCz.  Sędziowie pełnią jedną, dziewięcioletnią kadencję, po której nie mogą zostać powołani na kolejną. Kadencja polskiego sędziego  – prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka – upłynęła 31 października 2021 roku. Od tego czasu nie udało się wybrać jego następcy, a polskie listy kandydatów były trzykrotnie odrzucane przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (kandydatami zgłoszonymi przez rząd PiS byli: neosędzia Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski,  neosędzia SN Elżbieta Karska, pracująca od kilkunastu lat w Radzie Europy Agnieszka Szklanna oraz Kamila Strzępka, prawnik z UKWS Kamil Strzępka).

Czytaj więcej

Trzy razy nie dla polskich kandydatów na sędziów ETPCz

Konkurs, w którym wyłania się trzech kandydatów na urząd sędziego ETPCz z ramienia Polski organizuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Spośród nich Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wybiera jedną osobę. Dlaczego dotychczas nie wybrało następcy prof. Wojtyczki? 

Chodziło m.in. o wątpliwości co do transparentności procesu wyboru kandydatów polskiego rządu, a w przypadku niektórych — także wątpliwości związane ze spełnianiem kryteriów do objęcia stanowiska sędziego ETPCz.

Czytaj więcej

Adwokatura chce większej transparentności przy wyborze polskiego sędziego ETPC

Nie tylko rząd wybierze kandydatów na sędziów ETPCz

Nowe kierownictwo MSZ zmieniło procedurę w zarządzeniu nr 8 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13.03.2024 r. (Dz. Urz. MSZ poz. 8). W skład zespołu oceniające kandydatów wchodzić będą nie tylko przedstawiciele strony rządowej, ale także Rzecznik Praw Obywatelskich lub osoba przez niego wskazana oraz osoby wskazane przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

Członkowie rządu mają wskazywać „swoich” członków Zespołu spośród osób, które w przeszłości zasiadały w międzynarodowych sądach i trybunałach lub pełniły najwyższe funkcje sądowe w Polsce, lub funkcję RPO, Rzecznika Praw Dziecka lub ich zastępców. Osobą wskazaną przez Prezesa PAN ma być autorytet prawniczy ze środowiska akademickiego. Prezesi KRRP i NRA wskazać mają osoby, które mają doświadczenie w działalności na rzecz praw człowieka — w obszarze organizacji społecznych lub przy prowadzeniu postępowań przed międzynarodowymi sądami.

O  urząd sędziego ETPCz może się ubiegać osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • jest osobą o najwyższym poziomie moralnym,
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce,
 • posiada kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego lub jest prawnikiem o uznanej kompetencji,
 • posiada dobrą znajomość zagadnień związanych z ochroną praw człowieka,
 • wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, 
 • posiada bogate doświadczenie związane z praktyką stosowania prawa lub bogate doświadczenie i dorobek naukowy,
 • posiada biegłą znajomość jednego z języków oficjalnych Rady Europy oraz przynajmniej bierną znajomość drugiego,
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków Sędziego.

Kandydaci powinni mieć mniej niż 65 lat w dniu 12 sierpnia 2024 r. 

Wszystkie informacje na ten temat są na stronie http://www.gov.pl/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność