Sześć sędzi poskarżyło się Rzecznikowi Praw Obywatelskich na dyskryminacyjne traktowanie przez prezesa tego sądu Piotra Schaba.

„Istota skargi dotyczy reorganizacji wewnętrznej struktury Sądu Apelacyjnego, polegającej na utworzeniu nowego, VIII Wydziału Karnego, do którego przeniesiono część sędziów, asystentów i urzędników sądowych z II Wydziału Karnego, w którym skarżące orzekają. W konsekwencji — jak twierdzą skarżące — pracownicy II Wydziału Karnego są przeciążeni pracą, a niektórzy zostali pozbawieni dostępu do komputerów.” - napisał Marcin Wiącek do Adama Bodnara.

Czytaj więcej

Trzy sędzie karnistki Sądu Apelacyjnego w Warszawie wracają z zsyłki

Jak twierdzi RPO, prezes Schab  zaprzecza tym zarzutom, twierdząc, że utworzenie dodatkowego wydziału było uzasadnione wzrostem wpływu spraw do II Wydziału Karnego, a także odmową części sędziów tego wydziału wspólnego orzekania z sędziami powołanymi na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS. Jako formalną podstawę do dokonania tej reorganizacji wskazał zarządzenia ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z 5 września 2023 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym MS z 2023 r. pod poz. 75 oraz poz. 174.

Ponieważ Bodnar, jako następca Ziobry, nadzoruje działalność sądów, Marcin Wiącek zwrócił się do niego o zbadanie zasadności reorganizacji II Wydziału Karnego SA oraz rozważenie możliwości uchylenia bądź modyfikacji zarządzeń będących zarzewiem sporu.