TSUE miał zastrzeżenia do noweli k.p.c. z 2022 r., która umożliwiła prokuratorowi generalnemu, RPO oraz RPD wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia sądu zarządzającego powrót dziecka (na mocy konwencji haskiej) do miejsca, skąd je uprowadzono. Te rygory standardu konwencji nie spełniają, bo można odmówić zarządzenia powrotu dziecka bezprawnie uprowadzonego jedynie wyjątkowo i w uzasadnionych wypadkach – wytknął Polsce TSUE.

Proponowane zmiany mają zobowiązać te organy do należytego uzasadnienia ich wniosku. Nie podjęto postulatu zmiany kręgu tych organów i ustanowienia kontroli sądowej ich wniosków.

Etap legislacyjny: wpisane do wykazu prac rządu

Czytaj więcej

Powrót dziecka zabranego przez rodzica jest utrudniony