Sąd ukarał grzywną szefową KRS. Jest donos do Ziobry i prokuratury

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, Dagmara Pawełczyk-Woicka skierowała skargę na prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach oraz zawiadomienie do prokuratury dotyczącego sędziego tego sądu. Chodzi o karę nałożoną na szefową KRS.

Publikacja: 24.04.2023 14:31

Krajowa Rada Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Jak informowały media, do sędziego Pawła Strumińskiego z Sądu Rejonowego w Gliwicach trafił wniosek o stron jednego z postępowań o wyłączenie sędziego, który miał uzyskać nominację w procedurze przed nową Krajową Radą Sądownictwa. Strona, powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, wskazała, że w takim przypadku mogą "zachodzić wątpliwości co do jego bezstronności i niezależności". Podniesiono też kwestię ewentualnych wad w procedowaniu kandydatury na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa.

Sędzia Strumiński wezwał przewodniczącą KRS Dagmarę Pawełczyk-Woicką "do złożenia dokumentacji dotyczącej procedowania kandydatury sędziego, którego dotyczył wniosek o wyłączenie lub podania ewentualnych przyczyn odmowy przedstawienia tej dokumentacji". Sędzia odpowiedzi w wyznaczonym terminie się nie doczekał i nałożył na szefową KRS grzywnę w wysokości 2 tys. zł.

Czytaj więcej

Sędzia nałożył grzywnę na szefową KRS. Teraz może mieć dyscyplinarkę

Z przesłanego w poniedziałek komunikatu prasowego KRS wynika, że postanowienie o przesłaniu dokumentacji zostało wydane 25 stycznia 2023 roku. - 17 lutego 2023 roku Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa pismem, oznaczonym sygn. I Co 204/23, działając w zakreślonym do tego terminie, przedstawił Sądowi Rejonowemu w Gliwicach żądane dokumenty. Pismo adresowane było do Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach (...) 6 marca 2023 roku Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach powiadomił Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, że zapoznał z treścią wyżej wskazanego pisma sędziego Pawła Strumińskiego (...) Postanowieniem z dnia 24 lutego 2023 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach nałożył na Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa grzywnę w wysokości 2 000 zł, a w uzasadnieniu postanowienia wskazał, że Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa nie udzielił odpowiedzi na żądanie Sądu - wskazuje KRS.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, w czwartek 20 kwietnia przewodnicząca KRS wystosowała skargę do Ministra Sprawiedliwości dotyczącą zachowania Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach: „Wobec wysoce niejasnych okoliczności niezłożenia do akt sprawy o sygn. I Co 204/23 pisma Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 17 lutego 2023 roku wraz z załącznikami, a w szczególności wątpliwości co do osoby, która spowodowała usunięcie dokumentów w sposób mogący aktualizować potrzebę oceny zdarzenia z punktu widzenia realizacji znamion występku z art. 276 k.k. i art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. u § 2 k.k. (nadmieniam, że „usunięciem dokumentu” w rozumieniu art. 276 k.k. są wszelkie czynności prowadzące do uczynienia go niedostępnym dla osoby uprawnionej, choćby znane było miejsce przechowywania tego dokumentu. Nie budzi zaś wątpliwości, że osobą uprawnioną odnośnie do dokumentów załączonych do pisma jako dowody w sprawie był referent sprawy o sygn. I Co 204/23, a nie prezes sądu, w którym sprawa ta zawisła), co skutkowało błędnym przyjęciem niewykonania przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa zobowiązania do przedstawienia dokumentów i nałożeniem na Przewodniczącego grzywny, zwracam się z wnioskiem o ustalenie w ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego przyczyn i okoliczności opisanego incydentu (..)”

Jednocześnie poinformowano, że w piątek 21 kwietnia zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa - przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego – sędziego Sądu Rejonowego w Gliwicach, polegającego "na umyślnym i dokonanym z motywacji politycznej wydaniu w zawisłej przed tym Sądem sprawy o sygn. I Co 204/23 postanowienia nakładającego grzywnę na Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w stanie oczywistego braku prawnych i faktycznych podstaw skazania na grzywnę – i działaniu przez to na szkodę interesu publicznego, co może wyczerpywać znamiona czynu zabronionego z art. 231 § 1 k.k".

W komunikacie napisano, że na umyślny aspekt działania sędziego Pawła Strumińskiego wskazuje: "jego aktywność w mediach społecznościowych polegająca na wielokrotnym publikowaniu niezwykle zaangażowanych pod względem politycznym komentarzy, sprowadzających się do kwestionowania nie tylko kierunku, ale legalności reform wymiaru sprawiedliwości, których emocjonalne i stylistyczne nacechowanie dają świadectwo jego zacietrzewieniu i daleko wykraczają poza przystojący sędziemu umiar i powściągliwość w wyrażaniu poglądów politycznych (używanie ostrych, a nierzadko pogardliwych sformułowań typu polityczny kacyk, idiotyczna retoryka tego pana (- o Ministrze Sprawiedliwości), nadworny ludzik, pseudodziennikarz, putynizacja, system na wzór sowiecki, jak można łgać publicznie)".

"Przewodnicząca KRS oczekuje rzetelnego wyjaśnienia sprawy przez Ministra Sprawiedliwości oraz prokuraturę, a w szczególności odpowiedzi, czy Sędzia referent działał w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Gliwicach oraz innymi osobami" - czytamy w komunikacie. Podkreślono w nim, że "rzetelne wyjaśnienie tej sprawy leży w interesie wymiaru sprawiedliwości, gdyż w przeciwnym razie każdy obywatel, >>który podpadnie sędziemu<< będzie mógł żywić obawy, że nie zostanie potraktowany bezstronnie przez organy wymiaru sprawiedliwości".

Jak informowały media, do sędziego Pawła Strumińskiego z Sądu Rejonowego w Gliwicach trafił wniosek o stron jednego z postępowań o wyłączenie sędziego, który miał uzyskać nominację w procedurze przed nową Krajową Radą Sądownictwa. Strona, powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, wskazała, że w takim przypadku mogą "zachodzić wątpliwości co do jego bezstronności i niezależności". Podniesiono też kwestię ewentualnych wad w procedowaniu kandydatury na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności