Resort Ziobry nie radzi sobie z przepisami o biegłych sądowych

Od 2015 r. resort sprawiedliwości nie jest w stanie przygotować kompleksowego projektu ustawy o biegłych sądowych. Z informacji MS wynika, że nadal prowadzone są prace analityczno-koncepcyjne w tej sprawie.

Publikacja: 13.04.2023 15:18

Resort Ziobry nie radzi sobie z przepisami o biegłych sądowych

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Postulat pilnej potrzeby kompleksowej ustawy o biegłych sądowych wielokrotnie kierował do Ministra Sprawiedliwości Rzecznik Praw Obywatelskich. Pierwsze wystąpienie w tej sprawie, jeszcze Adama Bodnara, nosi datę  24.11.2015 r. Ostatnie Marcin Wiącek napisał 09.11.2022 r.

Chodzi o zapewnienie obywatelom właściwej gwarancji prawa do sądu wynikającej z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Czytaj więcej

Brakuje ekspertów w sądach. Procesy wstrzymane na długie miesiące

Rzecznik powoływał się  m.in. na wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli- „Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości", raport „Biegli sądowi w Polsce" Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz raport „Ocena kompetencji biegłych sądowych. Oczekiwania i rekomendacje"  projektu Forensic Watch (nr E2/2162).  W nich również wyrażano opinię o konieczności wprowadzenia jak najszybciej kompleksowej ustawy o biegłych sądowych.

Z odpowiedzi MS z 25 lutego 2022 r. wynika, że dostrzegając problemy związane z funkcjonowaniem biegłych sądowych, podjęto w latach ubiegłych decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy. W projekcie wykryto jednak niedoskonałości. Dlatego zapadła decyzja, by opracować przepisy zmierzające przede wszystkim do wzmocnienia mechanizmów weryfikacji kwalifikacji biegłych, uregulowania statusu instytucji specjalistycznych oraz stworzenia podstaw prawnych dla funkcjonowania centralnego rejestru biegłych. Prace te są w toku.

Jednocześnie minister zarządził utworzenie Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi i powołał do życia Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi.

Prowadzone są też prace nad zamieszczeniem list biegłych sądowych ze wszystkich sądów okręgowych w jednym systemie teleinformatycznym w ramach projektu pn. „Wymiana danych pomiędzy sądami powszechnymi a samorządami zawodowymi", tj. w Rejestrze Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym („ROBUS").

Ale kompleksowego projektu ustawy o biegłych jak nie było, tak nie ma. O jego losy RPO znów zapytał MS. Chciał też wiedzieć, czy utworzenie dwóch Instytutów Ekspertyz  oraz  inwestycja w system teleinformatyczny „ROBUS"  (Rejestr Osób Biorących Udział w Sprawach) przyczyniły się do poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i skutecznej realizacji prawa konstytucyjnego do sądu.

Z odpowiedzi Marcina Warchoła, sekretarza stanu w MS wynika, że dzięki pracy biegłych z obu Instytutów "udało się uzyskać wyższy poziom terminowości i jakości wydawanych opinii, niż w przypadku biegłych sądowych wydających swoje opinie i ekspertyzy poza organizacją, koordynacją i nadzorem ww. Instytutów."

"Dzięki zatrudnieniu przez ww. Instytuty specjalistów (ekspertów) z kilkudziesięciu dziedzin nauki oraz nawiązaniu przez te Instytuty współpracy z biegłymi z terenu całego kraju zaistniała możliwość opracowania opinii w zakresu każdej dyscypliny medycyny i ekonomii." - pisze Marcin Warchoł.

Ministerstwo Sprawiedliwości kontynuuje też prace legislacyjne mające umożliwić przetwarzanie określonych ustawowo danych biegłych (w tym wyszukiwanie on-line) w bazie ROBUS.

Co się zaś tyczy nowej ustawy o biegłych, to nadal kontynuowane są prace analityczno-koncepcyjne. Jak pisze wiceminister Warchoł, mają one na celu kompleksowe uregulowanie na poziomie ustawowym statusu biegłych sądowych, weryfikacji ich kompetencji zasad i sposobów powoływania biegłych sądowych, określania, terminów wypłat i waloryzacji ich wynagrodzeń, a także organizacji nadzoru nad działalnością biegłych sądowych.

Postulat pilnej potrzeby kompleksowej ustawy o biegłych sądowych wielokrotnie kierował do Ministra Sprawiedliwości Rzecznik Praw Obywatelskich. Pierwsze wystąpienie w tej sprawie, jeszcze Adama Bodnara, nosi datę  24.11.2015 r. Ostatnie Marcin Wiącek napisał 09.11.2022 r.

Chodzi o zapewnienie obywatelom właściwej gwarancji prawa do sądu wynikającej z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja