Sąd Najwyższy w poniedziałek utrzymał w mocy karę wymierzoną mu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie. – Chodzi o to, by sędziowie nie wykonywali dodatkowych zajęć w jednostkach, które mogą ich narazić, np. na utratę zaufania publicznego czy bezstronności – uzasadniał SN. W 2015 r. SA w Krakowie ukarał sędziego Henryka W. najłagodniejszą karą dyscyplinarną za to, że wbrew przepisom nie powiadomił prezesa Sądu Okręgowego o zamiarze przeprowadzenia dziesięciu szkoleń dla zewnętrznych podmiotów. SN utrzymał tę karę. Uznał ją za „wyważoną". SN podkreślał, że prezes musi wiedzieć, gdzie sędzia chce prowadzić wykłady.