Na posiedzeniu 14 stycznia bieżącego roku Komitet ds. wyboru sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ponownie zarekomendował odrzucenie listy polskich kandydatów (która była identyczna, jak lista zgłoszona po pierwszym konkursie) wskazując, że nie wszystkie zgłoszone osoby spełniają wymogi do pełnienia urzędu sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Polskimi kandydatami byli prof. Elżbieta Karska, dr Agnieszka Szklanna oraz prof. Aleksander Stępkowski.

Czytaj więcej

Problemy polskich kandydatów na sędziego Trybunału w Strasburgu

Co dalej? W obliczu decyzji podjętej przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy polski rząd będzie musiał ponownie, już trzeci raz, przedstawić nową listę kandydatów. Do czasu wybrania nowego sędziego Trybunału urząd ten będzie w dalszym ciągu sprawował prof. Krzysztof Wojtyczek, który miał zakończyć orzekanie w ETPC 31 października 2021 roku - wyjaśnia Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Kim są kandydaci

Prof. Elżbieta Karska - profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prywatnie żona posła PiS Karola Karskiego; dr hab. Aleksander Stępkowski - współzałożyciel Ordo Iuris, od 2020 roku rzecznik prasowy Sądu Najwyższego, powołany do SN w procedurze z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa; dr Agnieszka Szklanna - od kilkunastu lat pracująca dla Rady Europy.