Do Krajowego Planu Odbudowy ma też zostać wpisane zakończenie (reforma) reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania zawieszonych sędziów.

Szefowa KE Ursula von der Leyen wyraziła nadzieję, że uda się dojść do porozumienia z Polską, ale jak zaznaczyła, reforma to condicio sine qua non [warunek niezbędny - przyp. red.].

Wczoraj wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE nałożył na Polskę karę w wysokości 1 mln euro za każdy dzień działania Izby Dyscyplinarnej.

Czytaj więcej

TSUE
TSUE: Polska zapłaci 1 mln euro kary za każdy dzień pracy Izby Dyscyplinarnej

Chodzi o środki, które mają być rozdysponowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i przeznaczone na odbudowę gospodarki po stratach, jakie poniosła ona w związku z pandemią COVID-19, a także na uczynienie gospodarki bardziej cyfrową i bardziej ekologiczną.

Jednak, aby wypłata środków z Funduszu Odbudowy przeznaczonych dla danego kraju ruszyła, KE musi zatwierdzić przedstawiony jej przez rząd tego kraju plan dotyczący wydatkowania tych środków (w przypadku Polski jest to Krajowy Plan Odbudowy). KE ocenia, czy dany rząd chce wydawać środki zgodnie z przepisami prawa europejskiego.