We wtorek premier Mateusz Morawiecki po raz pierwszy, na własną prośbę, przemawiał w Parlamencie Europejskim w debacie na temat praworządności w Polsce.

Czytaj więcej

Do porozumienia z Unią daleko

Premier odniósł się do praworządności zaznaczając, że nie może jej być bez zasady podziału władz, niezawisłości sądów, przestrzegania zasady, że każda władza ma ograniczone kompetencje i bez przestrzegania hierarchii zasad prawa.

- Prawo unijne wyprzedza prawo krajowe do poziomu ustawy i w obszarach przyznanych Unii kompetencji - podkreślił mówiąc, że taka zasada obowiązuje we wszystkich krajach unijnych. - Ale najwyższym prawem pozostaje konstytucja - podkreślił. - Jeżeli instytucje powołane w traktatach przekraczają swoje kompetencje, państwa członkowskie muszą mieć narzędzia, żeby zareagować - dodał.

- Unia Europejska nie jest państwem. Państwa to 27 krajów Unii. To państwa pozostają europejskim suwerenem. Są panami traktatów i to państwa określają zakres kompetencji powierzonych, przyznanych Unii Europejskiej - argumentował. Podkreślił, że w traktatach nie powierzono UE wszystkich kompetencji.

- Podobnie jak trybunały wielu innych krajów, polski Trybunał stawia pytania o to, czy monopol TSUE na określanie faktycznych granic powierzenia tych kompetencji jest rozwiązaniem słusznym - mówił Morawiecki.

Czytaj więcej

Premier Mateusz Morawiecki
Premier Morawiecki w Strasburgu: Odrzucam język gróźb, pogróżek i wymuszeń

Parlament Europejski, w projekcie rezolucji po wtorkowej debacie wzywa Komisję Europejską i Radę do podjęcia pilnych i skoordynowanych działań na rzecz przywrócenia w Polsce praworządności.

PE podkreśla, że działania te nie mogą stanowić dolegliwości dla obywateli Polski i wzywa Komisja Europejska do podjęcia wszelkich możliwych działań, aby zapewnić, że Polacy nie zostaną pozbawieni korzyści płynących z funduszy unijnych na skutek działań polskiego rządu.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Europarlamentarzyści domagają się m.in. wszczęcia procedury przeciwnaruszeniowej w odniesieniu do „Trybunału Konstytucyjnego”, jego niezgodnego z prawem składu i roli w przeciwdziałaniu wykonywaniu wyroków TSUE, a także w odniesieniu do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratury Krajowej.

W projekcie Parlament Europejski pisze o decyzji bezprawnego „Trybunału Konstytucyjnego” z dnia 7 października 2021 r. jako ataku na europejską wspólnotę wartości i prawa jako całości. PE wyraża głębokie zaniepokojenie, że ta decyzja może stanowić niebezpieczny precedens. Jednocześnie podkreśla, że ​​bezprawny „Trybunał Konstytucyjny” nie tylko nie ma mocy prawnej i niezależności, ale także nie ma uprawnień do interpretowania Konstytucji w Polsce.

Jednocześnie europarlamentarzyści wzywają do uruchomienia procedury przewidzianej w rozporządzeniu wprowadzającym mechanizm praworządności i wstrzymania zatwierdzenia KPO do czasu pełnego i prawidłowego wykonania orzeczeń TSUE oraz zapewnienia, aby ocena tego planu gwarantowała zgodność z zaleceniami dla poszczególnych krajów (CSR), w szczególności w zakresie ochrony niezależności sądów.

Czytaj więcej

Premier Morawiecki chce przekierować dyskusję z praworządności na spór o prawnym porządku UE
Zderzenie w Strasburgu