Raport został przygotowany na podstawie danych, jakie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów (OSAS) otrzymało od prezesów sądów powszechnych.

Z raportu wynika, że 150 asystentów w Polsce zarabiało w drugiej połowie 2015 r. minimalne zasadnicze wynagrodzenie (2.675 zł), z czego aż 81 takich asystentów sędziów było zatrudnionych w apelacji łódzkiej.

Najlepiej opłacani są asystenci sędziów zatrudnieni w apelacji szczecińskiej i poznańskiej. Najwyższe wynagrodzenia otrzymują asystenci w sądach apelacyjnych, a najniższe w sądach rejonowych.

OSAS zapowiedziało, że pod koniec 2016 r. ponownie zwróci się do prezesów sądów z prośbą o udzielenie informacji o wynagrodzeniach asystentów sędziów. Dane w ten sposób uzyskane pozwolą zweryfikować m.in. w jakim zakresie poprawiła się sytuacja finansowa asystentów sędziów, po udzieleniu tegorocznych podwyżek oraz w jakim zakresie zniwelowano różnice w wynagrodzeniach asystentów sędziów.