Zespół naukowców skupił się na trzech artykułach Konwencji Praw Człowieka, dotyczących zakazu tortur, prawa do rzetelnego procesu oraz wolności sumienia i wyznania. Wybrano je głównie dlatego, że dotyczącą podstawowych praw, ale też z powodu dużej liczby publikacji. Uczący się program zasilono identyczną ilością spraw zakończonych zarówno złamaniem poszczególnego artykułu, jak i zakończonych wyrokiem, iż dane prawo nie zostało złamane.

Algorytm popełniał błędy głównie wtedy, gdy występowały dwie podobne sprawy, w których werdykty z powodu różnych niuansów prawnych danych postępowań były różne.

- Sztuczna inteligencja to ostatnio popularny temat. Nie uważamy jednak, by mogła zastąpić w niedalekiej przyszłości sędziów i prawników. Pozwoli jednak znajdować wzorce w sprawach, które prowadzą do pewnych orzeczeń – podkreślił Dr Nikolaos Aletras z University College w Londynie.

Coraz więcej kancelarii sięga po rozwiązania AI. Ostatnio firma Baker& Hosteler, zajmująca się głównie prawem upadłościowym, zdecydowała się skorzystać z Rossa, wykorzystującego rozwiązania IBM Watson.

–hubs, bbc