Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji spoczywa na każdym orzeczniku. Dotyczy nie tylko kwestii orzeczniczych, ale także administracyjnych. Rozwój technologii i systemów komputerowych oraz szersze ich zastosowanie w sądach wymuszą także zdobywanie nowych umiejętności informatycznych.

Przepisy usp wprost przewidują konieczność stałego dokształcania się sędziów. Zgodnie bowiem z art. 82a usp sędzia jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe, a konkretnie jest obowiązany uczestniczyć, w miarę możliwości corocznie, w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub w innych formach doskonalenia zawodowego w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.