Z najnowszych danych GUS wynika jednocześnie, że wzrósł areał gruntów pod uprawami ekologicznymi, co pokazuje, że rolnicy zdecydowani na taki format zwiększają zakres działalności. Jeszcze w 2019 roku obszar przeznaczony pod ekorolnictwo w Polsce wynosił ponad 507 tys. ha, a w 2020 roku było to 509 tys. ha. Mimo to w Polsce 3,5 proc. gruntów rolnych jest uprawianych ekologicznie. Znajdujemy się w dole zestawienia 27 państw Unii Europejskiej z powierzchnią upraw ekologicznych. Wyprzedzamy jedynie Rumunię, Bułgarię, Irlandię i Maltę – wskazuje Eurostat.

Zdaniem ekspertów, by to osiągnąć potrzebne są wielokierunkowe działania ze strony państwa i branży, które wpłyną na zwiększanie świadomości klientów. Już w 2020 r. - zresztą to kolejny dobry rok z rzędu - handel zanotował 30 proc. wzrost sprzedaży żywności ekologicznej.

Póki co państwo niewiele robi w zakresie wsparcia, same sieci handlowe jak Lidl czy Carrefour przeznaczają środki na wsparcie dla rolników, którzy chce przestawić się na ekologiczną produkcję.

– Ogłoszona przez Komisję Europejską strategia „od pola do stołu”, rozbudowana w tym roku o plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego, stawia ambitne cele całej branży produkcji rolnej. 25 proc. powierzchni upraw w Unii Europejskiej przeznaczonych na eko przed upływem 2030 roku pokazuje, w jaką stronę powinny iść wysiłki administracji odpowiedzialnej za wsparcie rolnictwa - mówi Łukasz Gębka, prezes Farmy Świętokrzyskiej. - Zwiększenie nacisku na produkcję ekologiczną przełoży się na zwiększenie podaży i zaspokojenie coraz większych potrzeb konsumentów. Niezbędna jest jednak edukacja konsumenta i zachęty dla branży - dodaje.

W 2020 roku około 56 proc. gospodarstw o charakterze ekologicznym znajdowało się w województwach: warmińsko-mazurskim (17,4 proc.), podlaskim (15,6 proc.), mazowieckim (11,7 proc.) i zachodniopomorskim (11,6 proc.). Biorąc pod uwagę powierzchnię areału przeznaczonego pod uprawy ekologiczne względem całej powierzchni gospodarstw, użytki ekologiczne zajmowały najwięcej, bo 11,5 proc. powierzchni rolnej w zachodniopomorskim i 10,7 proc. w warmińsko-mazurskim. Najmniejszą powierzchnię ekoareału skupiały województwa opolskie (0,6 proc.) oraz kujawsko-pomorskie (0,7 proc.).