Wpływ pandemii na aktywa jednostki

Pandemia koronawirusa Sars-Cov-2 w 2020 roku bardzo silnie wpłynęła na sytuację większości polskich przedsiębiorstw i spowodowała konieczność weryfikacji wartości posiadanych aktywów. Szczegółowej analizie powinny być poddane najistotniejsze pozycje aktywów trwałych i obrotowych, takie jak np.: środki trwałe, zapasy czy należności.

Publikacja: 08.12.2020 17:00

Wpływ pandemii na aktywa jednostki

Foto: Adobe Stock

Wiele jednostek w mijającym roku doświadczyło spadku przychodów wynikających z wprowadzonych ograniczeń administracyjnych przy jednoczesnym wzroście kosztów ponoszonych w celu zapewnienia ciągłości działalności. W związku z powyższym, pomimo wdrożenia różnego rodzaju programów pomocowych, sytuacja oraz wyniki finansowe części z przedsiębiorstw uległy znacznemu pogorszeniu.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza stanowi wyzwanie także z punktu widzenia rachunkowości. By przygotowane na dzień bilansowy sprawozdanie finansowe przedstawiało rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy kierownicy jednostek oraz główni księgowi muszą wycenić posiadane przez przedsiębiorstwa składniki aktywów w odpowiedniej wysokości. W związku z powyższym konieczne będzie przeprowadzenie analizy mającej na celu stwierdzenie czy wystąpiły przesłanki utraty wartości poszczególnych składników aktywów, a w  przypadku ich wystąpienia konieczne będzie przygotowanie testów na utratę wartości dla pozycji takich jak wartości niematerialne i prawne, środki trwałe czy inwestycje.

Pozostało 92% artykułu

Teraz 4 zł za tydzień dostępu do rp.pl!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Na bieżąco o tym, co ważne w kraju i na świecie. Rzetelne informacje, różne perspektywy, komentarze i opinie. Artykuły z Rzeczpospolitej i wydania magazynowego Plus Minus.

Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt