Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą przez radę nadzorczą, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Jeżeli akcjonariuszem spółki jest osoba prawna, nie może ona bezpośrednio prowadzić spraw spółki i jej reprezentować jako powołany do tej funkcji członek zarządu.

Publikacja: 06.09.2022 21:28

Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych

Foto: Adobe Stock

Najczęściej wykorzystywanym sposobem wynagradzania członków zarządu w Spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych jest powzięcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sprawie wynagrodzenia.

W praktyce w akcie powołującym członka zarządu na stanowisko bardzo rzadko jest regulowana wysokość i sposób wynagrodzenia. Poza wyżej wymienionym rodzajem wynagradzania na podstawie, którego członek zarządu pobiera wynagrodzenie jest zawieranie umów w z Zarządem formie m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia oraz kontraktu menedżerskiego.

Pozostało 95% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?