Logo i znak towarowy organizacji

Znak towarowy nierzadko staje się ważnym elementem każdej organizacji. Stanowi też cenny składnik majątku.

Aktualizacja: 10.06.2018 08:37 Publikacja: 10.06.2018 08:30

Logo i znak towarowy organizacji

Foto: Adobe Stock

Warto więc poznać podstawowe informacje związane z zastrzeżeniem znaku towarowego na terenie Polski i Unii Europejskiej na rzecz stowarzyszeń oraz fundacji.

Jako znak towarowy należy definiować każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób gra?czny (m.in. wyraz, rysunek, ornament, kompozycję kolorystyczną, a także melodię lub inny sygnał dźwiękowy), jeżeli nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego. Poniżej omówimy procedury uzyskania ochrony na znak towarowy na trenie Polski i UE odpowiednio przed Urzędem Patentowym (dalej UP) i przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (dalej: EUIPO).

W obu procedurach pierwszy etap jest taki sam: należy zweryfikować czy oznaczenie może być znakiem towarowym i czy nie istnieją przeszkody dyskwalifikujące przyznanie ochrony. Następnie należy sprawdzić w ogólnodostępnych bazach znaków towarowych czy istnieją znaki identyczne lub podobne do tego, który ma być przedmiotem zgłoszenia. Elementy te składają się na tzw. weryfikację zdolności rejestrowej znaku towarowego.

W kraju...

Gdy rejestrujemy znak na terenie Polski, po wstępnej weryfikacji zdolności rejestrowej powinniśmy dokonać zgłoszenia do UP:

? wniosek pisemny przesyłamy do UP,

? zaś wniosek elektroniczny za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP).

Zgłoszenie powinno w zawierać:

? oznaczenie wnioskodawcy;

? przedstawienie znaku towarowego;

? wykaz towarów i usług według klasyfikacji nicejskiej (dostępna pod adresem https://grab.uprp.pl/Klasyfikacje/Strony%20witryny/Klasyfikacja%20nicejska.aspx);

? potwierdzenie dokonanych opłat (przy zgłoszeniu w formie pisemnej opłata od wniosku wynosi 450 zł w jednej klasie towarowej i 120 zł za każdą następną klasę; przy zgłoszeniu w formie elektronicznej opłata od wniosku wynosi 400 zł w jednej klasie towarowej i 120 zł za każdą następną).

Zgłoszenie jest ujawniane w bazie Register Plus dla znaków towarowych w terminie do dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.

Po weryfikacji formalnej wniosku oraz weryfikacji bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych, UP dokonuje publikacji zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego.

W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji strony trzecie mogą wnieść sprzeciw powołując się na wcześniejsze prawa ochronne na znak towarowy.

W przypadku braku sprzeciwu, UP wydaje decyzję warunkową o przyznaniu prawa ochronnego i po wniesieniu opłaty za 10-cio letni okres ochronny, następuje publikacja decyzji w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

...i w Unii Europejskiej

Do uzyskania prawa z rejestracji na terenie UE można wykorzystać dwa rodzaje postępowań -tryb zwykły oraz „Fast Track" (omówienie różnic między nimi wykracza jednak poza zakres niniejszego tekstu). By uzyskać prawo z rejestracji znaku towarowego na terenie UE konieczne jest złożenie wniosku do EUIPO po wstępnej weryfikacji zdolności rejestrowej znaku towarowego. Zgłoszenia można dokonać za pomocą:

? strony internetowej EUIPO,

? poczty na adres EUIPO lub osobiście,

? faksu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

? oznaczenie wnioskodawcy;

? przedstawienie znaku;

? wykaz towarów i usług według klasyfikacji nicejskiej;

? potwierdzenie dokonanych opłat.

Zgłoszenie jest ujawniane w bazie eSearch Plus.

EUIPO weryfikuje bezwzględne przeszkody rejestracyjne. Nastepnie w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji stronom trzecim przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu powołując się na wcześniejsze prawa ochronne na znak towarowy. W przypadku braku sprzeciwu, przyznawane jest prawo z rejestracji. Uzyskanie prawa z rejestracji przed EUIPO, daje ochronę dla znaku towarowego na całym obszarze Unii Europejskiej i umożliwia dochodzenia swoich praw przez uprawnionego. W wyniku nowelizacji przepisów unijnych w zakresie znaków towarowych w 2015 r. państwa członkowskie dostosowały swoje procedury w przedmiocie dochodzenia roszczeń na jednolitych zasadach.

Czas na ważne decyzje

Rejestracja znaków towarowych i kwestie związane z jego ochroną odgrywają coraz ważniejszą rolę w obrocie gospodarczym. A to zonacza, że przy prowadzeniu działalności przez organizację (fundację czy stowarzyszenie) niezwykle istotne jest, by zabezpieczyć się przed ewentualnymi naruszeniami ze strony osób trzecich w zakresie wykorzystywanych znaków towarowych. Wybierając obszar ochrony trzeba ocenić na jakim terytorium zamierzamy prowadzić działalność i pod tym kątem zweryfikować możliwości uzyskania ochrony na znak.

Adam Polowiec jest radcą prawnym, wspólnikiem w Polowiec i Wspólnicy sp.j., Piotr Kolasa jest tam aplikantem radcowskim

Teksty do cyklu przygotowywane są we współpracy z Centrum Pro Bono

Warto więc poznać podstawowe informacje związane z zastrzeżeniem znaku towarowego na terenie Polski i Unii Europejskiej na rzecz stowarzyszeń oraz fundacji.

Jako znak towarowy należy definiować każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób gra?czny (m.in. wyraz, rysunek, ornament, kompozycję kolorystyczną, a także melodię lub inny sygnał dźwiękowy), jeżeli nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego. Poniżej omówimy procedury uzyskania ochrony na znak towarowy na trenie Polski i UE odpowiednio przed Urzędem Patentowym (dalej UP) i przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (dalej: EUIPO).

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży