Piotr Kolasa

Logo i znak towarowy organizacji

Znak towarowy nierzadko staje się ważnym elementem każdej organizacji. Stanowi też cenny składnik majątku.

Bezpieczeństwo energetyczne – kierunki rozwoju

Bezpieczeństwo to należy rozumieć jako stan, w którym zaspokajane są potrzeby energetyczne przy zwiększającym się zapotrzebowaniu. Uwzględnia ono zarówno aspekty ekonomiczne, polityczne, jak i środowiskowe.