Wchodząca w życie ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego przewiduje szerokie uprawnienie dla banków, ubezpieczycieli i innych instytucji podległych nadzorowi KNF, do badania niekaralności pracowników rekrutowanych na stanowisko związane np. z zarządzaniem mieniem, dostępem do informacji prawnie chronionych.

Od dziś instytucje finansowe mają prawo żądać takich oświadczeń, także od obecnie zatrudnionych.

Podstawa prawna:ustawa z 12 kwietnia 2018 r. DzU z 12 czerwca 2018 r., poz. 1130

Czytaj także: Instytucje finansowe zapytają kandydatów do pracy o karalność