Minister zdrowia wydał 23 lutego długo wyczekiwane objaśnienia przepisów o opłacie cukrowej. Zrobił to na wniosek rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który przekazał kilka kwestii nurtujących przedsiębiorców z branży spożywczej i gastronomicznej.

Chodzi m.in. o opodatkowanie syropów, które służą do przygotowywania słodkich napojów, w dozownikach używanych np. w sieciach barów szybkiej obsługi. Sam syrop nie jest bowiem produktem spożywczym. Nie było więc jasne, czy placówka gastronomiczna sprzedająca gotowe napoje powinna tę opłatę uiszczać.

Czytaj także:

Opłata cukrowa w syropie - Rzecznik MŚP chce objaśnień Ministra Zdrowia

Według ministra zdrowia opłata cukrowa powinna być płatna tylko raz, a obowiązek ten spoczywa na dostawcy syropu, jego importerze albo nabywcy wewnątrzwspólnotowym.

Ministerstwo wyjaśniło też, że cukrowej daninie nie podlegają napoje w proszku. Natomiast na pytanie o umieszczanie na fakturze adnotacji dla kontrahenta o tym, czy opłata cukrowa została uiszczona, odpowiedziało wymijająco. Wspomniało, że w Unii Europejskiej nie ma jednolitego wzoru faktury VAT.

Wyjaśniono ponadto, że gdy przedsiębiorca (np. hurtownik) nabył napoje słodzone jeszcze w 2020 r. (tj. przed wejściem w życie opłaty cukrowej), a sprzedaje je detalistom już w 2021 r., to cukrowy podatek jest należny.

Anna Wibig, doradca podatkowy w Deloitte, zwraca uwagę, że objaśnienia wydano w trybie ustawy – Prawo przedsiębiorców, a więc mają one moc ochronną dla zainteresowanych firm.

– Rzecznik MŚP zadał pytania w kwestiach bardzo istotnych dla przedsiębiorców, których działalność dotyczy lub może dotyczyć napojów słodzonych. Niestety, odpowiedzi ministra zdrowia nie do końca rozwiewają te wątpliwości – zauważa ekspertka. Wskazuje, że cała branża gastronomiczna oczekuje jednoznacznego potwierdzenia, że produkty serwowane w ramach usług gastronomicznych w ogóle nie podlegają opłacie, gdyż dział PKWiU 56, do którego są klasyfikowane, nie jest wymieniony w ustawowej definicji napoju podlegającego opłacie.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

– Podobnie bez precyzyjnej odpowiedzi pozostały pytania o umieszczanie na fakturze VAT adnotacji o uiszczonej opłacie cukrowej czy o weryfikacji kontrahenta pod kątem prowadzenia przez niego sprzedaży detalicznej – dodaje Anna Wibig.

Pełny tekst wyjaśnień można znaleźć na stronie

internetowej rzecznika MŚP. Ministerialny dokument nie rozwiązuje jednak jeszcze jednej kwestii. Nie jest bowiem jasne, który podmiot – Krajowa Informacja Skarbowa czy właśnie MZ – ma wydawać wiążące interpretacje (a nie tylko wyjaśnienia) przepisów o opłacie cukrowej. Jeszcze w tym tygodniu Sejm ma się zająć stosowną nowelizacją ustawy w tym zakresie.

Numer wyjaśnień: ZPN.611.55.2021