Celem sądowej restrukturyzacji jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie przedsiębiorcy w kłopotach finansowych zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również poprzez działania sanacyjne w firmie, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Na początek diagnoza

W związku z epidemią i nieznanym jej końcem oraz jej skutkami wielu przedsiębiorców staje przed pytaniem, czy i jak korzystać z restrukturyzacji sądowej.

– Wyjść należy od ustalenia przyczyn zagrożenia niewypłacalnością – jeśli jest to pochodna starych długów, to nie ma szczególnych instrumentów od państwa. Jeśli jednak zagrożenie niewypłacalnością jest związane z epidemią, przedsiębiorca nie musi się obawiać, że uchybi obowiązkowi złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie (tarcza 2.0 go przesuwa znacznie poza epidemię), i powinien wyjść od sprawdzenia, czy instrumenty wsparcia przewidziane w tarczy 2.0 są wystarczające. Skorzystanie bowiem z sądowej restrukturyzacji wykluczy możliwość korzystania z dobrodziejstw tarczy – wskazuje adwokat Bartosz Groele.

Czytaj też:

Jak rozłożyć parasol restrukturyzacyjny

Poprawiona Tarcza zatrzyma falę wniosków upadłościowych

Co grozi za nielojalność przy upadłościach

Za jakie wierzytelności odpowiada były członek zarządu

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Przedłużenie terminu na zgłoszenie upadłości będącej skutkiem epidemii nie powoduje zresztą, że majątek przedsiębiorców, którzy nie złożą wniosku, korzystając z odroczenia terminu, jest zupełnie chroniony, a ich długi nie narastają, w tym odsetki.

Jak zatem ma postępować przedsiębiorca?

Kiedy sąd

– Nie należy składać wniosków o restrukturyzację sądową tak długo, jak uda się chronić majątek przed wierzycielami i wystąpić o środki pomocowe. A po ich uzyskaniu trzeba złożyć wniosek do sądu o restrukturyzację sądową w razie obawy, że wierzyciele mogą zacząć przejmować majątek – radzi mec. Artur Zawadowski.

Przedsiębiorca powinien zacząć od sprawdzenia, czy instrumenty wsparcia przewidziane w tarczy 2.0 są wystarczające. A jeżeli nie wystarczą, powinien rozważyć wykorzystanie jednej z czterech dostępnych postępowań sądowej restrukturyzacji. Jest możliwość skorzystania z instrumentów ustawy o pomocy publicznej, wprowadzonej wraz z tarczą 1.0, m.in. z pożyczek przewidzianych dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością.

Postępowanie restrukturyzacyjne to parasol ochronny dla firmy przynajmniej na pewien czas: po złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości sąd w pierwszej kolejności rozpoznaje wniosek restrukturyzacyjny.

Wierzytelności powstałe przed dniem otwarcia restrukturyzacji ulegają zamrożeniu na czas jej trwania i nie będą mogły być ściągane w jej trakcie. Tak samo bank musi czekać na spłatę zgodnie z warunkami przyjętego układu z przedsiębiorcą, który zaciągnął kredyt.

Wykorzystanie parasola wymaga jednak wysiłku i znajomości prawa, nie tylko zresztą restrukturyzacyjnego. Sam wstępny plan restrukturyzacyjny ma zawierać co najmniej analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej firmy, wstępny przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów oraz harmonogram restrukturyzacji.

Cezary Zalewski, sędzia, wieloletni szef warszawskiego Sądu Upadłościowo-Restrukturyzacyjnego

Do uruchomienia postępowania restrukturyzacyjnego konieczne jest złożenie wniosku o jego otwarcie, a wymagania formalne są bardzo rozbudowane. Z tego względu najczęściej konieczna jest pomoc doradcy restrukturyzacyjnego. Wniosek podlega opłacie 1000 zł. Przyspieszone postępowanie układowe wymaga również uiszczenia zaliczki na koszty postępowania w wysokości średniego wynagrodzenia. Wniosek składa się do właściwego miejscowo sądu rejonowego – sądu restrukturyzacyjnego, przy czym tylko część największych sądów gospodarczych rozpoznaje tego typu sprawy. W przyspieszonym postępowaniu konieczne jest sformułowanie propozycji układowych, a więc wcześniejsze podjęcie negocjacji przynajmniej z największymi wierzycielami.