fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za jakie wierzytelności odpowiada były członek zarządu spółki z o.o.

Adobe Stock
- Jeden z wierzycieli sp. z o.o. wniósł przeciwko mnie, jako byłemu członkowi jej zarządu, pozew o zapłatę w trybie art. 299 K.s.h. W trakcie pełnienia funkcji w zarządzie zapadł przeciwko mnie prawomocny wyrok skazujący za popełnienie przestępstwa określonego w art. 587 K.s.h. Natomiast dwie spośród trzech należności w/w wierzyciela powstały już po uprawomocnieniu się tego orzeczenia. Czy odpowiadam zatem za ich zapłatę? – pyta czytelnik.

Czytelnik nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę tych dwóch wierzytelności. Powstały one bowiem po zapadnięciu prawomocnego wyroku skazującego go za popełnienie przestępstwa określonego w art. 587 K.s.h. W dniu wydania tego orzeczenia, w świetle art. 18 § 2 K.s.h., wygasł zatem jego mandat do pełnienia funkcji w zarządzie sp. z o.o. Jak bowiem stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 3 lipca 2019 r., II CSK 323/18 „Zgodnie z art. 18 § 2 K.s.h. nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 K.s.h. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 18 § 2 K.s.h. wygaśnięcie mandatu następuje z mocy prawa.".

W reakcji na treść pozwu czytelnik powinien więc złożyć wniosek o jego oddalenie co najmniej w części dotyczącej zapł...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA