Celem jest uregulowanie relacji prywatno-prawnych pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej.

Uchwalony w 2000 r. K.s.h. zawiera jedynie szczątkową regulację prawa koncernowego, odnoszącą się do koncernu umownego.