Przedsiębiorcy uzyskali od państwa istotne wsparcie w związku z epidemią Covid-19. Miało ono charakter zarówno pośredni, w postaci zwolnień (pełnych oraz częściowych) z obciążeń publicznoprawnych, jak również bezpośredniego transferu środków pieniężnych. Czas pomocy powoli dobiega końca, co oznacza, że będzie trzeba rozliczyć się z każdej uzyskanej oraz zaoszczędzonej złotówki. Kluczowe dla przyszłych rozliczeń będą zatem obecnie podejmowane działania. Już teraz należy prawidłowo zadbać o swoje rozliczenia, tak aby w przyszłości nie mieć problemów z kwestionowaniem przyznanej pomocy. Ze względu na mnogość rozwiązań pomocowych, nie sposób scharakteryzować wszelkich problemów związanych z rozliczaniem uzyskanego wsparcia, niemniej jednak należy udzielić odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.