Dawid Tomaszewski

Dofinansowanie z tarczy antykryzysowej do kontroli

Weryfikacja obejmie spełnienie przez przedsiębiorcę kryteriów przyznania pomocy oraz sposób wykorzystania przyznanych środków.

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego po nowemu

19 września weszła w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. W związku z nią należy się spodziewać ożywienia na rynku nieruchomości i nowych interpretacji niektórych instytucji prawa.

Pora na rozliczenia i kontrole wsparcia z tarczy antykryzysowej

Czas wsparcia z tarcz powoli dobiega końca, co oznacza, że trzeba będzie rozliczyć się z każdej uzyskanej oraz zaoszczędzonej złotówki.

Tarcza antykryzysowa: zaliczki i nadpłaty w VAT blokują pomoc dla firm z Polskiego Funduszu Rozwoju

Już pierwszego dnia funkcjonowania programu wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju przyznano i wypłacono kwotę 355 mln zł dla 1006 firm. Niedoróbki w systemie powodują jednak odrzucanie wielu wniosków.

Skarbówka nie zawsze wejdzie do siedziby

Pracownicy fiskusa podczas kontroli podatkowej często domagają się od przedsiębiorcy oddzielnego pomieszczenia, w którym będą mieli pełny dostęp do jego dokumentacji. W niektórych sytuacjach, takie żądanie nie jest jednak zgodne z prawem.

Kto kontroluje przedsiębiorców po zmianach w administracji skarbowej

Gdy po wcześniejszej kontroli naczelnik urzędu celno-skarbowego po zakończeniu postępowania podatkowego wyda decyzję, odwołanie od niej rozpozna ten sam organ. Będzie zatem merytorycznie rozstrzygał dwa razy w tej samej sprawie.

Kontrola skarbowa możliwa w domu przedsiębiorcy

Urzędnicy przeprowadzający kontrolę mają prawo wstępu, przebywania i poruszania się w budynku, lokalu lub innym pomieszczeniu kontrolowanego oraz na gruncie, jeśli są to miejsca związane z prowadzoną przez niego działalnością.

Czy przysporzenie jest przychodem, gdy nie można nim dysponować

Kwoty zebrane na funduszu rekultywacyjnym, otrzymane przez spółkę od poprzedniego właściciela składowiska, obniżyły łączną kwotę środków niezbędnych do zgromadzenia przez nią na cele wskazane w ustawie o odpadach. Należy je zatem uznać za jej przychód.

Jak rozliczyć koszty wspólne spółki działającej w SSE

Wydatki na przeprowadzenie transakcji nabycia większościowego pakietu udziałów w spółce francuskiej poniesione przez spółkę działającą w SSE są kosztami wspólnymi. Powinny więc być alokowane do działalności gospodarczej zwolnionej i działalności opodatkowanej na podstawie klucza przychodowego.

Ze zwolnienia PIT skorzysta tylko bezpośredni beneficjent programu UE

Jeśli podatnik wykonuje czynności związane z projektem UE, ale robi to na zlecenie dla podmiotu realizującego cel tego programu i przy wykorzystaniu otrzymanych od niego środków, to jego wynagrodzenie jest opodatkowane PIT.