Od czwartku 18 sierpnia obowiązują zmiany w szkoleniu kierowców wykonujących przewóz drogowy. W noweli rozporządzenia w tej sprawie pojawiają się nowe wymagania.

W karcie przeprowadzonych zajęć trzeba podać numer rejestracyjny samochodu, służącego podczas kursu kwalifikacyjnego. Dzięki temu nadzór wojewody nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia ma być bardziej skuteczny.

Pojawią się też nowe tematy kursu na prawo jazdy kat. D1, D1+E, D i D+E (autobusy, ciągniki rolnicze). Chodzi o to, by blok tematów nie pokrywał się z obowiązującymi podczas szkolenia na prawo jazdy kat. C (i pokrewnych – samochody ciężarowe, pojazdy z przyczepami itd.). W nowelizacji wprowadza się też nowy wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Zmiana ma służyć ograniczeniu danych wpisywanych do świadectwa. Dotychczasowe druki będą wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do końca 2016 r.

podstawa prawna: rozporządzenie z 5 lipca 2016 r. DzU z 12 lipca, poz. 1046