Krajowy Rejestr Zadłużonych, który miał działać od 1 lipca 2021 r., zacznie funkcjonować 1 grudnia 2021 r. Będzie on źródłem informacji o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub takich, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. Dane zawarte w KRZ mają obejmować także osoby zalegające ze spełnieniem świadczeń z tytułu alimentów.

W świetle ostatnich poprawek, naniesionych ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych z 28 maja 2021 r., od 1 grudnia ma również zmienić się definicja osoby podlegającej wpisowi do rejestru. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy, do rejestru wpisuje się tylko takiego dłużnika alimentacyjnego, wobec którego jednocześnie toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych i egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. To na dziś znacząco zawężałoby krąg osób podlegających wpisowi do KRZ. Natomiast od 1 grudnia br. wystarczające dla wpisania dłużnika alimentacyjnego do rejestru będzie toczące się wobec niego już jedno z tych postępowań (oraz, jak dotychczas, zaleganie ze spełnianiem świadczeń za okres dłuższy niż trzy miesiące).