Znaki towarowe: jak chronić zagraniczną ekspansję produktów

Planując strategię rozwoju marki należy zweryfikować status posiadanych praw ochronnych na znaki towarowe oraz wybrać terytoria, które powinny zostać objęte ochroną.

Publikacja: 21.10.2016 06:20

Znaki towarowe: jak chronić zagraniczną ekspansję produktów

Foto: 123RF

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej podejmują działania mające na celu ochronę swych znaków towarowych poza granicami kraju. Obecność produktów sygnowanych polskimi markami na zagranicznych rynkach jest coraz częstsza. Kształtowanie międzynarodowego charakteru i zwiększonej rozpoznawalności znaków zwykle zaczyna się od rozwoju sieci dystrybucji przez pozyskiwanie nowych rynków zbytu i zawieranie umów handlowych z podmiotami z innych krajów. Planując działania na nowych terytoriach warto wcześniej zadbać o ochronę znaków w wybieranych rejonach świata. Ochrona znaków towarowych opiera się bowiem na zasadzie terytorialności.

Marka globalna powstaje zwykle wtedy, gdy znaki towarowe chronione są w większości państw na świecie. Zgłaszający ma do dyspozycji zgłoszenia:

- krajowe (w Polsce lub bezpośrednio w innych państwach),

- międzynarodowe (poprzez tzw. system madrycki) lub

- regionalne (obejmujące całą Unię Europejską).

Planując strategię rozwoju marki należy zweryfikować status posiadanych praw ochronnych na znaki towarowe oraz wybrać terytoria, które powinny zostać objęte ochroną. Przy braku jakiejkolwiek ochrony należy zweryfikować najbardziej istotne oznaczenia odróżniające przedsiębiorcę na tle konkurentów (np. nazwę lub logotypy), z którymi przedsiębiorca jest kojarzony przez konsumentów. Warto dokonać sprawdzenia rejestrów i baz danych znaków w celu upewnienia się, czy identyczny lub podobny znak nie jest już przedmiotem rejestracji przez inny podmiot.

Większość przedsiębiorców w pierwszej kolejności dokonuje zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP, co jest właściwym rozwiązaniem. Zgłoszenie to może być podstawą dalszych zgłoszeń w innych krajach poprzez tzw. system madrycki. Głównym celem systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych jest ułatwienie procedury ubiegania się o rejestrację w krajach członkowskich Związku Madryckiego (obecnie jest to 113 państw). Zgłaszający w wyniku jednej rejestracji bądź jednego zgłoszenia znaku bazowego w kraju pochodzenia, uzyskuje możliwość ubiegania się o ochronę we wszystkich wybranych krajach członkowskich, przy czym system zapewnia taki sam zakres udzielonej ochrony jak przy bezpośredniej rejestracji znaku w wybranym kraju.

Administracją systemu madryckiego zajmuje się Biuro Międzynarodowe WIPO z siedzibą w Genewie. System madrycki oparty jest na np. umowach:

- Porozumieniu madryckim dotyczącym międzynarodowej rejestracji znaków z 14 kwietnia 1891 r., którego Polska jest członkiem od 18 marca 1991 r. oraz

- Protokole do Porozumienia madryckiego przyjętego 27 czerwca 1989 r., który w Polsce obowiązuje od 1 kwietnia 1996 r.

Zasady rejestracji międzynarodowej przedstawiają się w następujący sposób. Po uzyskaniu rejestracji lub dokonaniu zgłoszenia znaku w urzędzie patentowym kraju pochodzenia składa się do Biura Międzynarodowego WIPO wniosek o rejestrację międzynarodową, za pośrednictwem lokalnego urzędu patentowego z kraju pochodzenia (w Polsce to Urząd Patentowy RP). Warunkiem ubiegania się o rejestrację międzynarodową znaku w trybie Porozumienia madryckiego jest uzyskanie rejestracji znaku w kraju pochodzenia, natomiast w trybie Protokołu do Porozumienia, takim warunkiem jest dokonanie już samego zgłoszenia znaku lub uzyskanie jego rejestracji w kraju pochodzenia.

Zgłoszenie międzynarodowe powinno zawierać odwzorowanie zgłaszanego znaku, który musi być identyczny z tym w rejestracji podstawowej lub zgłoszeniu podstawowym znaku, a także wykaz towarów i usług, które mają zostać objęte ochroną. Za zgłoszenia międzynarodowe Biuro Międzynarodowe WIPO pobiera opłaty, których wysokość uzależniona jest od tego czy znak jest czarno-biały, czy kolorowy, a także ilu krajów oraz klas towarowych lub usługowych dotyczy zgłoszenie. Przy wyborze kilku terytoriów opłaty te są niższe, niż przy wyborze niezależnych zgłoszeń znaków krajowych, co jest zaletą zgłoszenia międzynarodowego.

Przedsiębiorcy polscy działający wyłącznie w Unii Europejskiej mogą skorzystać z ochrony na podstawie zgłoszenia znaku towarowego UE dokonywanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM z siedzibą w Alicante w Hiszpanii). Znak towarowy UE, zgodnie z zasadą terytorialności ochrony, ważny jest we wszystkich krajach Unii, niezależnie od praw wyłącznych udzielanych na podstawie krajowych systemów ochrony znaków towarowych. Znak ten może być następnie podstawą zgłoszenia międzynarodowego obejmującego inne kraje świata należące do Związku Madryckiego.

Zdaniem eksperta

Michał Ziółkowski, rzecznik patentowy, senior associate w kancelarii prawnej K&L Gates Jamka sp.k.

Posiadanie rozbudowanego portfolio znaków towarowych jest dobrze postrzegane przez zagranicznych kontrahentów. Uzyskują oni w ten sposób informację, że przedsiębiorcy zależy na ochronie praw własności intelektualnej, respektuje ją również w odniesieniu do praw posiadanych przez inne podmioty działające na rynku, a zarazem dba o zwiększenie wartości swoich aktywów. Zgłaszanie znaków towarowych na terytoriach prowadzonej działalności przemysłowej lub handlowej ma również charakter prewencyjny - zapobiega działaniom nieuczciwych konkurentów, którzy chcą zawłaszczyć prawa do marki i korzystać z jej renomy.

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej podejmują działania mające na celu ochronę swych znaków towarowych poza granicami kraju. Obecność produktów sygnowanych polskimi markami na zagranicznych rynkach jest coraz częstsza. Kształtowanie międzynarodowego charakteru i zwiększonej rozpoznawalności znaków zwykle zaczyna się od rozwoju sieci dystrybucji przez pozyskiwanie nowych rynków zbytu i zawieranie umów handlowych z podmiotami z innych krajów. Planując działania na nowych terytoriach warto wcześniej zadbać o ochronę znaków w wybieranych rejonach świata. Ochrona znaków towarowych opiera się bowiem na zasadzie terytorialności.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie