- Pracownik był w pracy w niedzielę 31 grudnia 2017 r. Skończył pracę o 2.00 w nocy już w poniedziałek, a to było święto (1 stycznia 2018 r.). W niedzielę pracę zaczął od godziny 18.00. Czy prawidłowo oddaliśmy mu jeden dzień wolny od pracy? – pyta czytelnik.

Tak. Za pracę w niedzielę i święto uznajemy pracę wykonywaną pomiędzy godz. 6.00 tego dnia a 6.00 dnia następnego. Jeżeli pracodawca nie skorzystał z możliwości zmiany tych godzin w przepisach wewnętrznych, to zatrudniony pracował tylko w niedzielę. W związku z tym przysługuje mu jeden dzień wolny od pracy.

Wolne lub dodatek

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele lub święto pracodawca ma obowiązek zapewnić inny dzień wolny od pracy:

1. w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po danej niedzieli, a jeżeli jest to niemożliwe,

2. do końca okresu rozliczeniowego; w takim też terminie rekompensuje się pracę w święto, a gdy i to jest niemożliwe

3. za każdą godzinę przepracowaną w niedzielę lub święto podwładnemu przysługuje 100-proc. dodatek do wynagrodzenia.

Przedział czasowy

W odpowiedzi na pytanie czytelnika kluczowe znaczenie ma to, że za niedzielę i święto w odniesieniu do kwestii czasu pracy nie uznaje się automatycznie dnia kalendarzowego (czyli przedziału godzinowego od 0.00 do 24.00). Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godz. 6.00 w tym dniu a 6.00 w dniu następnym (art. 1519 § 2 k.p.).

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Inne godziny graniczne niedzieli i święta pracodawca może wprowadzić w przepisach wewnętrznych (regulamin pracy, obwieszczenie o czasie pracy u pracodawców nie wydających regulaminu). Zatem aby obowiązywały inne godziny niż „kodeksowe", niezbędna jest konkretna regulacja. Jeżeli pracodawca jej nie wprowadził, to pracownik świadczył pracę jedynie w niedzielę. „Poniedziałkowe" święto rozpoczęło się bowiem dopiero o godz. 6.00. W konsekwencji pracownik powinien mieć wyznaczony za czas przepracowany w niedzielę jeden dzień wolny od pracy.

Inaczej byłoby, gdyby pracodawca wprowadził inny przedział czasowy niedziel i świąt.

Przykład

W zakładzie, na podstawie zapisów regulaminu pracy, za pracę w niedziele i święta uznaje się czas przepracowany pomiędzy godz. 0.00 a 24.00. W opisanej w pytaniu sytuacji, pracownik wykonywałby pracę zarówno w niedzielę (18.00-24.00), jak i w święto przypadające w poniedziałek (0.00-2.00). W konsekwencji przysługiwałyby mu dwa dni wolne od pracy. ?

—Marek Rotkiewicz, prawnik