Decyzja parlamentu to wykonanie wyroku tamtejszego Trybunału Konstytucyjnego z lipca tego roku. Zgodnie z orzeczeniem, dotychczasowy system, w którym małżeństwo mogą zawrzeć jedynie osoby różnej płci, a partnerzy tej samej płci pozostający w formalnym związku partnerskim nie mogą wspólnie adoptować dziecka, jest niezgodny z konstytucyjnym zakazem dyskryminacji. Trybunał Konstytucyjny nakazał Zgromadzeniu Narodowemu zniesienie niekonstytucyjności w ciągu sześciu miesięcy.

Słoweński Trybunał orzekł  również, że do czasu zmiany przepisów małżeństwo jest żywym związkiem dwóch osób, niezależnie od płci, oraz że partnerzy tej samej płci w związku cywilnym mogą wspólnie adoptować dziecko na takich samych warunkach jak małżonkowie.

Rząd, jako inicjator zmian, podkreślił wskazanie Trybunału Konstytucyjnego, że taka dyskryminacja nie może być uzasadniona ani tradycyjnym znaczeniem małżeństwa jako związku męża i żony, ani szczególną ochroną rodzin. Zdaniem Trybunału, decyzja nie umniejsza znaczenia tradycyjnej instytucji małżeństwa jako  związku męża i żony i nie zmienia warunków ani skutków zawarcia małżeństwa między osobami różnej płci. Oznacza to jedynie, że partnerzy tej samej płci mogą teraz zawierać małżeństwa obok partnerów tej samej płci - dodał rząd.

Czytaj więcej

Słoweński TK: Zakaz małżeństw jednopłciowych "niedopuszczalną dyskryminacją"

Poprawki poparło 48 posłów koalicji i jeden członek włoskiej wspólnoty narodowej, natomiast 29 posłów SDS i NSi głosowało przeciwko nim w dzisiejszym głosowaniu w Zgromadzeniu Narodowym Republiki Słowenii. Jedna z posłanek wstrzymała się od głosu. 

13 państw członkowskich Unii Europejskiej uregulowało wspólną adopcję dzieci przez pary tej samej płci: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Szwecja.