Tak orzekł Sąd Najwyższy wyrokiem z 8 lipca 2020 r. (II PK 219/18).

Przedmiotem sprawy było ustalenie, jakie warunki muszą zostać spełnione dla skutecznego rozwiązania klauzuli konkurencyjnej łączącej pracownika z byłym pracodawcą. Postanowienia umowne o zakazie konkurencji zobowiązywały pracownika, by składał byłemu pracodawcy comiesięczne oświadczenia z informacją o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej. Problemem pozostawało, czy na skutek niezłożenia lub nieprawidłowego złożenia tej informacji przez pracownika, pracodawca mógł skutecznie i trwale uchylić się od obowiązku zapłaty na jego rzecz odszkodowania – w sytuacji, gdy zgodnie z umową obowiązek zapłaty odszkodowania powstawał dopiero po otrzymaniu oświadczenia od pracownika.