Rezygnacje z oszczędzania w PPK nie są bezterminowe

Deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK są skuteczne tylko do końca lutego 2023 roku. Dotyczy to nie tylko deklaracji złożonych przez pracowników będących już uczestnikami PPK, ale też osób, które deklarację o rezygnacji złożyły przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK, w tym nowozatrudnionych.

Publikacja: 03.02.2023 21:18

Rezygnacje z oszczędzania w PPK nie są bezterminowe

Foto: Adobe Stock

Tzw. ponowny autozapis do PPK, który po raz pierwszy będzie miał miejsce w 2023 roku (kolejne odbywać będą się co 4 lata), oznacza dla pracodawców obowiązek wznowienia wpłat do PPK za uczestników programu, którzy wcześniej złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK oraz „zapisania” do programu osób, dla których wcześniej – w związku z tym, że złożyły deklarację o rezygnacji – nie zostały zawarte umowy o prowadzenie PPK. Oczywiście pod warunkiem, że uczestnik PPK/osoba zatrudniona ponownie nie zrezygnuje.

Kogo obejmie ponowny autozapis

Tzw. ponowny autozapis dotyczy osób, które ukończyły 18, ale nie mają jeszcze 55 lat. Nie zostaną nim objęte osoby, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK i już po złożeniu tej deklaracji, a przed dniem 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia, chyba że do 28 lutego 2023 r. złożą pracodawcy odpowiedni wniosek (w przypadku osób zatrudnionych niebędących uczestnikami PPK chodzi tu o wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, a w przypadku uczestników PPK, którzy zrezygnowali z dokonywania wpłat w trakcie oszczędzania w PPK - wniosek o dokonywanie wpłat do PPK).

Ważne: Pracodawca nie będzie mógł uwzględnić wniosku (o dokonywanie wpłat/o zawarcie umowy o prowadzenie PPK) osoby zatrudnionej albo uczestnika PPK, który przed dniem 1 kwietnia ukończy 70 lat. 

Ponowny autozapis nie obejmie też osób w wieku 55+, które nie zostały „zapisane” do PPK z uwagi na to, że nie złożyły wniosku o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK – takie osoby, z uwagi na swój wiek, nie złożyły deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Oczywiście, jeśli osoba w wieku 55+, która nie ukończyła jeszcze 70 lat, odpowiedni wniosek (o zawarcie umowy o prowadzenie PPK albo o dokonywanie wpłat do PPK), złoży np. w kwietniu lub później, pracodawca również będzie zobowiązany go zrealizować. Zrobi to jednak nie w ramach tzw. ponownego autozapisu, a na zasadach ogólnych.

Obowiązek informacyjny

Ustawodawca zadbał o to, aby ponowny autozapis nie był dla nikogo zaskoczeniem. Pracodawca ma bowiem obowiązek w terminie do 28 lutego 2023 r. poinformować o nim osoby, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Nie ma tutaj znaczenia okres zatrudnienia danej osoby ani termin złożenia przez nią tej deklaracji. Jak należy to rozumieć? Przykładowo, jeśli pracodawca zdecydowałby się zrealizować obowiązek informacyjny 10 lutego, a następnie wpłynęłaby do niego deklaracja o rezygnacji złożona przez osobę zatrudnioną np. 20 lutego, to pracodawca byłby zobowiązany do poinformowania tej osoby o autozapisie. Nie ma przy tym znaczenia, że osoba, która złożyła deklarację, nie posiada jeszcze okresu zatrudnienia wymaganego dla zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Pomimo, że ustawa o PPK nie określa formy, w jakiej pracodawca powinien wywiązać się z ciążącego na nim obowiązku informacyjnego, należy mieć na uwadze, że w przypadku sporu z pracownikiem pracodawca będzie musiał udowodnić, że wywiązał się z tego obowiązku.

Czytaj więcej

PPK. Mocny wzrost wartości aktywów. Zachęci do pozostania?

Ważne: Obowiązek informacyjny pracodawcy nie dotyczy osób, które po złożeniu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a przed 1 kwietnia 2023 r., ukończą 70. rok życia (takie osoby nie są objęte ponownym autozapisem). 

Pierwsze wpłaty do PPK

W związku z tzw. ponownym autozapisem pierwsze wpłaty do PPK pracodawca powinien obliczyć i pobrać już od wynagrodzenia wypłaconego w marcu (od wynagrodzenia tych uczestników PPK, którzy przed wypłatą tego wynagrodzenia nie złożą deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK) i w terminie od 1 do 17 kwietnia 2023 r. przekazać je do instytucji finansowej (za uczestników PPK, objętych tzw. ponownym autozapisem, którzy nie złożą do tego czasu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK). Jeśli uczestnik PPK złoży deklarację o rezygnacji jeszcze przed przekazaniem wpłat do instytucji finansowej, to pracodawca będzie zobowiązany do skorygowania listy płac za marzec i rozliczenia się z pracownikiem. W takim przypadku pracownikowi zostaną zwrócone pobrane wcześniej z jego wynagrodzenia wpłaty do PPK.

W przypadku osób, które nie mają zawartej umowy o prowadzenie PPK, obliczanie, pobieranie i dokonywanie wpłat do PPK będzie poprzedzone zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK. Umowę o prowadzenie PPK dla takich osób należy zawrzeć niezwłocznie. „Niezwłocznie” nie oznacza jednak „natychmiast” - „niezwłocznie” oznacza realny termin, uwzględniający okoliczności miejsca i czasu. W takiej sytuacji pierwsze wpłaty zostaną obliczone i pobrane od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK.

Informowanie instytucji finansowej

Pracodawca informuje podmiot zarządzający instytucją finansową prowadzącą PPK o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestników PPK w ramach tzw. ponownego autozapisu - ten obowiązek nie ma zastosowania w odniesieniu do osób, które, przed tzw. ponownym autozapisem, nie były uczestnikami PPK, ale zostały nimi w ramach tzw. ponownego autozapisu (pracodawca zawarł w ich imieniu umowę o prowadzenie PPK).

Ważne: Obowiązek informowania instytucji finansowej nie dotyczy osób będących uczestnikami PPK, za które pracodawca wznowi dokonywanie wpłat.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

art. 15, art. 16, art. 23 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46).

Joanna Gawęda, ekspert PFR Portal PPK

Tzw. ponowny autozapis do PPK, który po raz pierwszy będzie miał miejsce w 2023 roku (kolejne odbywać będą się co 4 lata), oznacza dla pracodawców obowiązek wznowienia wpłat do PPK za uczestników programu, którzy wcześniej złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK oraz „zapisania” do programu osób, dla których wcześniej – w związku z tym, że złożyły deklarację o rezygnacji – nie zostały zawarte umowy o prowadzenie PPK. Oczywiście pod warunkiem, że uczestnik PPK/osoba zatrudniona ponownie nie zrezygnuje.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?