Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 10 marca 2021 r. (II PSKP 16/21).

Sprawa dotyczyła regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przed jego wprowadzeniem pracodawca dochował zasad wynikających z art. 30 ust. 5 (obecnie art. 30 ust. 6) ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (dalej: uzz), jeżeli chodzi o uzgodnienie treści regulaminu z działającymi u niego zakładowymi organizacjami związkowymi.