- Czy możemy wprowadzić w regulaminie wynagradzania krótszy niż wynikający z przepisów termin na rozliczenie się pracownika z podróży służbowej? – pyta czytelniczka.

Tak, o ile pracodawca nie należy do państwowej lub samorządowej jednostki budżetowej. Ustalając krótszy termin należy pamiętać, by realnie pozwalał on na przekazanie dokumentów i koniecznych informacji przez pracownika.