Abolicja dla pracodawców Ukraińców

W najbliższy czwartek mija termin na legalizację pracy uciekiniera niezgłoszonego dotychczas na portalu praca.gov.pl.

Publikacja: 12.07.2022 20:56

Abolicja dla pracodawców Ukraińców

Foto: Adobe Stock

Najnowsza nowela specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wojną przewiduje abolicję dla pracodawców, którzy nie zgłosili zatrudnienia Ukraińca na portalu praca.gov.pl.

Jeszcze można

W myśl art. 10 ustawy nowelizującej podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który między 24 lutego a 14. dniem przed dniem wejścia w życie noweli nie dopełnił obowiązku powiadomienia, może tego dokonać w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Z informacji z resortu rodziny wynika, że ten dodatkowy termin na złożenie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy upływa 14 lipca.

Ministerstwo podkreśla, że zarówno zatrudnienie obywatela Ukrainy bez złożenia powiadomienia na stronie praca.gov.pl, jak i w razie złożenia takiego powiadomienia w terminie, ale bez zgłoszenia do ZUS, oznacza powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy. To wykroczenie określone w art. 120 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Czytaj więcej

Rząd usztywnia przepisy dotyczące Ukraińców, które miały być proste

– Niestety, przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców, w tym uciekinierów, są tak skonstruowane, że przedsiębiorca zatrudniający taką osobę w pełni legalnie, ale bez zawiadomienia urzędu pracy, jest uznawany za działającego nielegalnie i narażonego na grzywnę do 30 tys. zł – mówi Marcin Snarski, prawnik z kancelarii PCS Littler. – Wielu pracodawców, którzy nie mieli doświadczeń w zatrudnianiu cudzoziemców, nie mieli też kontaktu z portalem praca.gov.pl, nie każdy więc dostrzegł obowiązek zgłoszenia zatrudnienia pracownika z Ukrainy. Bywało, że część pracodawców miała kłopoty techniczne ze zgłoszeniem zatrudnienia obywatela Ukrainy w terminie, a po jego upływie system nie pozwalał na złożenie powiadomienia. Dobrze, że można teraz jeszcze takie zatrudnienie zalegalizować i uniknąć poważnych kłopotów.

Dotkliwe skutki

Dwukrotne prawomocne ukaranie w okresie dwóch lat za tego typu wykroczenie może nawet skutkować utratą możliwości legalizacji pracy cudzoziemców w przyszłości.

– Są to więc bardzo dotkliwe skutki – dodaje Marcin Snarski.

Ministerstwo Rodziny zaznacza jednak, że obowiązek powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie dotyczy wykonywania pracy zgodnie z przepisami ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, np. gdy cudzoziemiec posiada ważną wizę i ważne zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi albo zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Chyba że w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę wyraźnie określono obowiązek powiadomienia zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Michał Wysłocki z Wysłocki Immigration Law Services

Ostatnią nowelizacją specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ustawodawca wyciąga pomocną dłoń do podmiotów, które od 24 lutego 2022 r. dały pracę obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną do Polski, ale nie dopełniły warunku jej legalności – nie powiadomiły właściwego urzędu pracy o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy w ciągu 14 dni od jej podjęcia. Abolicja jest jednak ściśle ograniczona do podmiotów, które najczęściej z niewiedzy lub błędnego zrozumienia medialnych przekazów uznały, że obywateli Ukrainy można zatrudnić dokładnie na takich samych zasadach jak Polaków. Okazuje się, że takich podmiotów może być w Polsce sporo – niektóre urzędy odnotowują po 1 lipca nawet dwukrotnie więcej powiadomień niż przed tą datą, co może wskazywać na to, że są podmioty, które na abolicji faktycznie skorzystają.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność