Adwokaci: pomoc prawnika z urzędu już od zatrzymania

Pomoc prawnika ma przysługiwać w razie wykonywania czynności procesowych lub dowodowych już na etapie zatrzymania. To pomysł z petycji Naczelnej Rady Adwokackiej, opracowanej i złożonej przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA, w maju 2021 r.

Publikacja: 28.07.2023 07:23

Zatrzymanie przez policję

Zatrzymanie przez policję

Foto: PAP/Leszek Szymański

Projekt wyszedł z sejmowej zamrażarki i właśnie trafił do Sejmu.

Po rozpatrzeniu petycji senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jednogłośnie zdecydowała o przekazaniu projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego, spełniającego postulaty NRA.

Komisja obradowała w listopadzie 2022 r. i wnosiła o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego poprzez dodanie w art. 245 nowego § 4 i 5.

Czytaj więcej

Adwokaci: areszt to nie jest kara, są nadużycia

Postulowane rozwiązanie ma zapewnić każdemu zatrzymanemu pomoc prawną adwokata lub radcy prawnego na etapie przed rozpoczęciem czynności procesowych lub dowodowych z jego udziałem.

Potrzeba wprowadzenia projektowanej regulacji wynika z braku systemowego zapewnienia zatrzymanemu prawa do obrony już na wczesnym etapie, przede wszystkim po zatrzymaniu, jeżeli z podejrzanym lub osobą podejrzewaną mają być wykonane czynności procesowe.

W konsekwencji zatrzymany poza prawem do niezwłocznego nawiązania w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, a także prawa do bezpośredniej z nimi rozmowy, nie może w krajowym porządku prawnym korzystać z przysługującego prawa do obrony w taki sposób, aby prawo to rzeczywiście, skutecznie i efektywnie zrealizować w zakresie wynikającym z art. 3 ust. 1-2 dyrektywy.

W ocenie rzecznika praw obywatelskich zaproponowane rozwiązania wymagają jednak pewnego rozwinięcia i uzupełnienia, tak aby kompleksowo spełniały wymagania obu dyrektyw. Rzecznik przypomina, że obie przewidują wprowadzenie czasowych odstępstw od prawa dostępu do adwokata i prawa do obrony, a zastosowanie czasowego odstępstwa nastąpić może jedynie na podstawie indywidualnej, sformalizowanej, uzasadnionej i zaprotokołowanej decyzji procesowej. Decyzja taka może zostać wydana przez sąd, a jeśli jest wydawana przez inny organ, musi istnieć droga jej sądowej kontroli.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie

Projekt wyszedł z sejmowej zamrażarki i właśnie trafił do Sejmu.

Po rozpatrzeniu petycji senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jednogłośnie zdecydowała o przekazaniu projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego, spełniającego postulaty NRA.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności