Adwokaci: pomoc prawnika z urzędu już od zatrzymania

Pomoc prawnika ma przysługiwać w razie wykonywania czynności procesowych lub dowodowych już na etapie zatrzymania. To pomysł z petycji Naczelnej Rady Adwokackiej, opracowanej i złożonej przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA, w maju 2021 r.

Publikacja: 28.07.2023 07:23

Zatrzymanie przez policję

Zatrzymanie przez policję

Foto: PAP/Leszek Szymański

Projekt wyszedł z sejmowej zamrażarki i właśnie trafił do Sejmu.

Po rozpatrzeniu petycji senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jednogłośnie zdecydowała o przekazaniu projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego, spełniającego postulaty NRA.

Komisja obradowała w listopadzie 2022 r. i wnosiła o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego poprzez dodanie w art. 245 nowego § 4 i 5.

Czytaj więcej

Adwokaci: areszt to nie jest kara, są nadużycia

Postulowane rozwiązanie ma zapewnić każdemu zatrzymanemu pomoc prawną adwokata lub radcy prawnego na etapie przed rozpoczęciem czynności procesowych lub dowodowych z jego udziałem.

Potrzeba wprowadzenia projektowanej regulacji wynika z braku systemowego zapewnienia zatrzymanemu prawa do obrony już na wczesnym etapie, przede wszystkim po zatrzymaniu, jeżeli z podejrzanym lub osobą podejrzewaną mają być wykonane czynności procesowe.

W konsekwencji zatrzymany poza prawem do niezwłocznego nawiązania w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, a także prawa do bezpośredniej z nimi rozmowy, nie może w krajowym porządku prawnym korzystać z przysługującego prawa do obrony w taki sposób, aby prawo to rzeczywiście, skutecznie i efektywnie zrealizować w zakresie wynikającym z art. 3 ust. 1-2 dyrektywy.

W ocenie rzecznika praw obywatelskich zaproponowane rozwiązania wymagają jednak pewnego rozwinięcia i uzupełnienia, tak aby kompleksowo spełniały wymagania obu dyrektyw. Rzecznik przypomina, że obie przewidują wprowadzenie czasowych odstępstw od prawa dostępu do adwokata i prawa do obrony, a zastosowanie czasowego odstępstwa nastąpić może jedynie na podstawie indywidualnej, sformalizowanej, uzasadnionej i zaprotokołowanej decyzji procesowej. Decyzja taka może zostać wydana przez sąd, a jeśli jest wydawana przez inny organ, musi istnieć droga jej sądowej kontroli.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie

Projekt wyszedł z sejmowej zamrażarki i właśnie trafił do Sejmu.

Po rozpatrzeniu petycji senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jednogłośnie zdecydowała o przekazaniu projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego, spełniającego postulaty NRA.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej