Szpiegostwo do poprawki

Zmiana zgłoszona krótko po rozpoczęciu prac nad nowelą kodeksu karnego ma objąć definicję „aktu agresji” i nieświadome szpiegostwo.

Publikacja: 30.05.2023 07:23

Kodeks karny

Kodeks karny

Foto: Fotorzepa / Rafał Guz

Projekt zmian w kodeksie karnym dotyczący kar za przestępstwo szpiegostwa trafił do Sejmu 17 kwietnia. 16 maja został skierowany do I czytania. Wystarczyło kilkanaście dni i do projektu wysłano już całkiem sporą autopoprawkę (także autorstwa PiS).

Po pierwsze: autorzy noweli usuwają zawartą w pierwotnej wersji projektu definicję „aktu agresji”. Zorientowali się bowiem, że pojęcie to nie występuje w obowiązujących przepisach kodeksu karnego ani w innych przepisach projektu, w związku z tym definicja ta nie znajdzie praktycznego zastosowania na gruncie przepisów k.k.

Czytaj więcej

Każdy będzie mógł zostać uznany za szpiega? Kontrowersyjny pomysł PiS

Po drugie: z pierwotnego tekstu projektowanego art. 130 skreślono § 7. Ten stanowi, że „Kto wiadomość, której ujawnienie lub wykorzystanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, przekazuje osobie lub innemu podmiotowi, co do którego na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że bierze on udział w działalności obcego wywiadu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

– Powtórna analiza przepisu wskazuje, że w zaproponowanym brzmieniu budził on szereg wątpliwości interpretacyjnych, które – bez wprowadzenia dodatkowych kryteriów – mogłyby prowadzić do objęcia sankcją karną zachowań zbliżonych do opisanych w tym przepisie, jednak niemających na celu popełnienia przestępstwa – piszą autorzy projektu i autopoprawki. Chcą rozszerzenia w art. 130 karalności czynów na przygotowanie do popełnienia przestępstwa sabotażu, dywersji lub prowadzenia działań o charakterze terrorystycznym, w ramach brania udziału w działalności obcego wywiadu. Powód? Potrzeba ścigania tych przestępstw na jak najwcześniejszym etapie z uwagi na ich szkodliwość społeczną.

Najistotniejszą zmianą, jaką przewiduje pierwotny projekt, jest zaostrzenie karalności przestępstwa szpiegostwa. Górna granica kary ma wynosić 30 lat więzienia.

Dodana ma być kwalifikowana postać przestępstwa, gdy sprawca dokonuje sabotażu, dywersji lub prowadzi działania o charakterze terrorystycznym. Górna granica wymiaru kary to w takim przypadku dożywotnie pozbawienie wolności. Za samo przygotowanie przestępstwa szpiegostwa i zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu grozić ma do ośmiu lat w kryminale. Projekt wprowadza też nieumyślną odmianę przestępstwa szpiegostwa zagrożoną karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie

Projekt zmian w kodeksie karnym dotyczący kar za przestępstwo szpiegostwa trafił do Sejmu 17 kwietnia. 16 maja został skierowany do I czytania. Wystarczyło kilkanaście dni i do projektu wysłano już całkiem sporą autopoprawkę (także autorstwa PiS).

Po pierwsze: autorzy noweli usuwają zawartą w pierwotnej wersji projektu definicję „aktu agresji”. Zorientowali się bowiem, że pojęcie to nie występuje w obowiązujących przepisach kodeksu karnego ani w innych przepisach projektu, w związku z tym definicja ta nie znajdzie praktycznego zastosowania na gruncie przepisów k.k.

Prawo drogowe
Tragiczny wypadek na A1 wzbudza kontrowersje. Chodzi o policję i kierowcę BMW
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Dobra osobiste
Sąd zakazał Ziobrze wypowiadać się o Agnieszce Holland
Prawo dla Ciebie
Marian Banaś pisze do Andrzeja Dudy. O sprawie poinformował też ONZ
Dobra osobiste
Robert Bąkiewicz kłamcą wyborczym. Jest prawomocny wyrok
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Prawo dla Ciebie
Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy