To wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zapadł we wtorek. Krótko mówiąc, Hiszpania chciała ekstradycji lidera katalońskiego ruchu narodowego, który organizował referendum w 2017 r. TSUE odpowiedział, że nie można odmówić wykonania ENA, bazując na tym, że sąd wnioskujący nie ma jurysdykcji.

– Organ ten musi jednak odmówić wykonania nakazu, jeżeli stwierdzi istnienie systemowych lub ogólnych braków w systemie sądowniczym tego państwa członkowskiego, oraz gdy stwierdza, że sąd powołany do osądzenia osoby, której dotyczy wniosek, w tym państwie członkowskim jest oczywiście niewłaściwy – zaznacza TSUE.

Hiszpański SN skierował do TSUE pytania. Wydano ENA dla niektórych osób oskarżonych, które opuściły Hiszpanię, w tym dla Lluísa Puiga Gordi.

Sądy belgijskie odmówiły nadania wykonania ENA wydanego wobec niego. Uznały, że istnieje ryzyko, iż jego prawo do bycia sądzonym przez sąd ustanowiony ustawą zostanie naruszone, gdyż jurysdykcja hiszpańskiego sądu najwyższego do sądzenia osób poszukiwanych nie ma wyraźnego umocowania prawnego.

Sygnatura akt: C-158/21

Czytaj więcej

TSUE doprecyzował, kiedy Polsce można odmówić wykonania ENA