Przemoc domowa: policja coraz śmielej wyrzuca agresorów z domu

Policja coraz śmielej wyrzuca agresorów z domu i nakłada na nich zakaz zbliżania się. W 2022 r. wydała 3,3 tys. takich decyzji.

Publikacja: 17.11.2022 07:36

Przemoc domowa: policja coraz śmielej wyrzuca agresorów z domu

Foto: Adobe Stock

W 2022 r. (do końca sierpnia) policja wypełniła blisko 42 tys. formularzy Niebieskich Kart-A. Dotyczą one 42 tys. podejrzanych sprawców przemocy. W tym samym czasie wydała 3352 nakazy natychmiastowego opuszczenia lokalu i zakazów zbliżania się. Około 80 proc. Niebieskich Kart zakładają funkcjonariusze policji, resztę – przedstawiciele pozostałych służb. Spadek dotyczy także liczby stwierdzonych przestępstw z art. 207 kodeksu karnego. W 2019 r. było ich blisko 17 tys., rok później – 16,5 tys., a w 2021 r. – 16,4 tys. Podobnie wygląda statystyka w przypadku postępowań wszczętych o znęcanie się – spadek z 29 tys. w 2019 r. do 28 tys. w 2021 r.

Choć liczby wskazują na to, że powoli radzimy sobie z tym problemem, to nie jest wcale aż tak dobrze.

Z najnowszego raportu przygotowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wynika, że następuje systematyczny spadek rozmiarów przemocy domowej, szczególnie widoczny w 2021 r. Ten rok był jednocześnie pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania nowego systemu reakcji na przemoc – wydawanych przez policję nakazów natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i zakazów zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania.

Weryfikacja ewentualnego związku między wprowadzeniem i funkcjonowaniem nowego środka a rozmiarami przemocy wymaga oczywiście dalszych analiz.

– Należy wziąć pod uwagę dane z dłuższego okresu i np. z obszarów mniejszych jednostek terytorialnych – podkreślono w publikacji.

Czytaj więcej

Przemoc domowa: Policja będzie wydawać zakaz zbliżania się liczony w metrach

Kolejnym czynnikiem mogącym oddziaływać na rozmiary przemocy domowej jest zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pociągająca za sobą też pewne zmiany w samym systemie przeciwdziałania przemocy. Nowa ustawa, według założeń opisanych w jej uzasadnieniu i ocenie skutków regulacji, ma doprowadzić do usprawnienia pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Ale to nie wszystko. Ma też wprowadzić obowiązkowe szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych, rozszerzyć zakres bezpłatnych form pomocy dla osób doznających przemocy domowej i oddziaływań na osoby stosujące przemoc domową oraz wprowadzić ogólne rozwiązania podnoszące skuteczność systemu ochrony przed przemocą domową.

Jako wskaźniki efektów projektu tej ustawy przyjęto: spadek liczby rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty, wzrost liczby osób, które skorzystały ze wsparcia różnego rodzaju placówek udzielających pomocy, wzrost liczby grup diagnostyczno-pomocowych (grup roboczych), wzrost liczby osób objętych pomocą grup roboczych, spadek liczby sporządzanych formularzy Niebieska Karta-A, Niebieska Karta-C i Niebieska Karta-D, wzrost liczby osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Czytaj więcej

Przemoc wobec dzieci w Polsce. Niepokojący raport Court Watch

W 2022 r. (do końca sierpnia) policja wypełniła blisko 42 tys. formularzy Niebieskich Kart-A. Dotyczą one 42 tys. podejrzanych sprawców przemocy. W tym samym czasie wydała 3352 nakazy natychmiastowego opuszczenia lokalu i zakazów zbliżania się. Około 80 proc. Niebieskich Kart zakładają funkcjonariusze policji, resztę – przedstawiciele pozostałych służb. Spadek dotyczy także liczby stwierdzonych przestępstw z art. 207 kodeksu karnego. W 2019 r. było ich blisko 17 tys., rok później – 16,5 tys., a w 2021 r. – 16,4 tys. Podobnie wygląda statystyka w przypadku postępowań wszczętych o znęcanie się – spadek z 29 tys. w 2019 r. do 28 tys. w 2021 r.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Amerykański prawnik o zakazie krzyży: Trzaskowski nie rozumie czym jest neutralność
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
Problem prokuratury SN rozstrzygnie we wrześniu. Chodzi o Dariusza Barskiego
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję