Ma być bezpieczniej i bardziej komfortowo podróżować. Już na autostradzie kierowca dowie się, gdzie warto stanąć.

Ministrowie: infrastruktury i spraw wewnętrznych przygotowali zmiany w przepisach o znakach i sygnałach drogowych, które wchodzą w życie. Cel? Więcej informacji przekazywanych użytkownikom dróg – w tym 22 mln kierowców.

Zmieniono wzór znaku D-39, czyli tablicy z limitami prędkości. Skorygowano wartości limitów prędkości w obszarze zabudowanym, na drodze ekspresowej i autostradzie. Co się jeszcze zmieni? Łatwiej będzie dotrzeć do turystycznej atrakcji. Pojawi się możliwość umieszczania symbolu światowego dziedzictwa UNESCO na znakach: E-9 „drogowskaz do muzeum”, E-10 „drogowskaz do zabytku jako dobra kultury”, E-11 „drogowskaz do zabytku przyrody”, E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym”, E-22c „informacja o obiektach turystycznych”.

Czytaj więcej

Prawo drogowe - nowe znaki drogowe dla pojazdów elektrycznych

Jak twierdzą autorzy, zmiana zapewni właściwe odczytywanie danych na znakach E-9, E-10, E-11, E-22b i E-22c. Pojawi się na nich bowiem symbol światowego dziedzictwa. Ma to podnieść świadomość turystyczną co do występowania na terenie Polski unikatowych w skali świata obiektów występujących na liście UNESCO.

O wprowadzenie zmian w oznakowaniu od lat zabiegała Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO. Wnioski popierały organizacje turystyczne. Dziś oznakowanie atrakcji turystycznych przy autostradach i drogach ekspresowych każdorazowo zatwierdzane jest przez Kapitułę Znaków Drogowych. Ta odmawiała umieszczania takich informacji, gdyż nie istniał wzór tablic, na których można byłoby takie informacje umieszczać. Teraz to się zmieni. – Logo światowego dziedzictwa jest znakiem rozpoznawalnym na całym świecie. Umieszczenie go na znakach drogowych ma być ukłonem w stronę turystów – twierdzą autorzy.

Podstawa prawna: rozporządzenie MI z 14 października, DzU. z 21 listopada, poz. 2377, 2372