Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) informuje, iż w najbliższym czasie na drogach pojawią się znaki drogowe wskazujące stację paliw z punktem ładowania pojazdów elektrycznych lub punkt ładowania pojazdów elektrycznych.

W projektach zmian rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach pojawią się nowe znaki drogowe: D-23b, D-23c oraz D-23d.

Czytaj też:

Kierowco, od 1 czerwca dużo się zmienia w przepisach

Projekty zakładają m.in. wprowadzenie znaku oznaczającego punkt ładowania pojazdów elektrycznych (D-23c) oraz stację paliwową z punktem ładowania pojazdów elektrycznych (D-23b). Projektowane przepisy sformalizują również możliwość stosowania informacji o stacji lub punkcie ładowania na zbiorczych tablicach informujących o obiektach znajdujących się przy drodze (D-34b). Informacja wskaże kierunek i odległość do ładowarki znajdującej się na danej drodze lub innej drodze w bliższej lokalizacji.

Możliwe będzie także oznakowanie dojazdu do stacji zlokalizowanych w pobliżu zjazdu z autostrady lub drogi ekspresowej.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe