Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Sprawa dotyczyła kierowcy, który nie zgadzał się z zapisami poczynionymi w prawie jazdy po tym, jak zdał egzamin na nową kategorię. W nowym dokumencie nie tylko znalazł się termin ważności, ale także ograniczenie dotyczące jazdy w okularach.

Mężczyzna tłumaczył, że uzyskane uprzednio uprawnienia do kierowania pojazdami nie były ograniczone w żaden sposób. Stare prawo jazdy kat. B i B1 zostało uzyskane w sposób wolny od jakichkolwiek specjalnych wymagań. Dlatego w jego ocenie orzeczenie lekarskie z kwietnia 2020 r., niezbędne do uzyskania nowej kategorii uprawnień do kierowania pojazdami, nie mogło stanowić podstawy do „rozciągnięcia” ograniczeń wobec uprawnień posiadanych poprzednio. Inaczej mówiąc, obowiązek jazdy w okularach, jaki wynikał z ostatniego badania, powinien dotyczyć tylko nowej kategorii prawa jazdy, a nie wszystkich.

Skarżący wskazał, że w pierwszym wyroku WSA potwierdził tylko bezskuteczność wpisu daty ważności uprawnień kategorii B i B1 w rubryce 11 nowego dokumentu. A ponieważ nie odniósł się do ograniczeń związanych ze stanem zdrowia, mężczyzna wystąpił o uzupełnienie wyroku.

Nic jednak nie wskórał. Sąd nie zgodził się, że ograniczenia z kodu 01.06 mogły zostać nałożone jedynie w nowej kategorii, która została przyznana, tj. kat. A, a nie w uprawnieniach posiadanych uprzednio, dotyczących kategorii B i B1, które mężczyzna uzyskał bez jakichkolwiek dodatkowych powinności.

WSA zgodził się co prawda, że uzyskane uprzednio przez skarżącego uprawnienia nie były w żaden sposób ograniczone, jednak jego stan zdrowia od 2007 r. się zmienił. W orzeczeniu lekarskim z kwietnia 2020 r. lekarz stwierdził ograniczenia, tj. okulary lub soczewki kontaktowe. Obowiązkiem organu było umieszczenie tej informacji w ostatnim wierszu prawa jazdy, rubryka nr 12 pozioma, a nie pionowa.

WSA przypomniał, że zadaniem administracji publicznej jest czuwanie nad tym, by kierowcy mieli wymaganą sprawność, i to nie tylko w chwili ubiegania się o uprawnienia. Niezrozumiałe – z punktu widzenia bezpieczeństwa – byłoby nałożenie na skarżącego ograniczenia w postaci noszenia okularów lub soczewek tylko do kategorii A, gdy poruszając się np. autem, do takiego ograniczenia nie musiałby się on już stosować.

Sygnatura akt: III SA/Kr 790/21

Czytaj więcej

Badania kierowców z terminowym prawem jazdy dopiero po epidemii koronawirusa