Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie

Abonament RTV w dotychczasowym kształcie ma przestać istnieć. TVP oraz Polskie Radio finansowane będą z opłaty audiowizualnej ponoszonej nie przez gospodarstwa domowe, jak do tej pory, lecz podatników, i pobierana wraz z podatkiem dochodowym przez urzędy skarbowe - wynika z założeń projektu ustawy, do której dotarł portal wirtualnemedia.pl.

Aktualizacja: 31.01.2024 10:38 Publikacja: 04.12.2023 12:53

Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie

Foto: Adobe Stock

W Polsce od lat obowiązuje abonament rtv, pobierany przez Pocztę Polską. Wpływy z opłat przekazywane są KRRiT z przeznaczeniem na realizację misji publicznej przez TVP i PR, jednak z roku na rok wpływy z abonamentu maleją.

Abonament RTV ma zniknąć

Z niedawnego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że od 2017 r. TVP S.A. opiera swój budżet głównie na rządowych rekompensatach abonamentowych. Łącznie w latach 2017-2022 TVP SA otrzymała rekompensaty z budżetu państwa w kwocie 7,2 mld zł, a w 2023 r. 2,3 mld zł i wg NIK w latach 2021-2022 ich udział w przychodach stacji wynosił już ponad 60 proc.

Branżowy portal wirtualnemedia.pl dotarł do założeń nowej ustawy o mediach publicznych, który wraz z grupą ekspertów przygotował Jan Dworak, były prezes TVP.

Jak czytamy, projektowana ustawa zakłada dwustopniowy model dochodzenia do docelowego modelu finansowania mediów publicznych. W pierwszym okresie środki będą pochodziły bezpośrednio z budżetu państwa, a w drugim - z powszechnej składki audiowizualnej.

Czytaj więcej

Abonament RTV. Poczta Polska cały czas sprawdza i żąda zaległych opłat

Opłata audiowizualna zamiast abonamentu RTV - ile wyniesie

Autorzy projektu proponują, aby opłatę audiowizualną ponosiły nie gospodarstwa domowe, jak jest to w tej chwili, ale podatnicy osiągający przychody oraz firmy. Składka audiowizualna opłacana byłaby miesięcznie.

"Próby określenia wysokości składki były podejmowane w przeszłości na przykład przy założeniu, że suma środków uzyskanych ze składki powinna odpowiadać wysokości wpływów uzyskanych z opłat abonamentowych, gdyby były one uiszczane w pełnej wysokości przez wszystkich zobowiązanych, w tym osoby ustawowo zwolnione. Przy dokonywanych wówczas symulacjach roczne wpływy oszacowano na około 3,5 mld złotych. Pozwoliło to w dalszej kolejności na oszacowanie wysokości rocznej składki audiowizualnej na około 100 złotych rocznie, czyli około 8,30 złotych miesięcznie płatne przez każdego podatnika. Tego rodzaju kalkulacja oznacza, że przeciętne gospodarstwo domowe składające się z dwóch osób płacących podatek dochodowy ponosiłoby niższe obciążenia niż obecnie wynikające z opłaty abonamentowej, czyli 27,30 zł na jedno gospodarstwo domowe” - napisano w projekcie.

Jak podaje portal, przedsiębiorcy płaciliby wielokrotność składki audiowizualnej, np. jej dwudziestokrotność, a organizacje pozarządowe np. pięciokrotność.

Autorzy projektu zakładają, że wysokość składki audiowizualnej będzie corocznie waloryzowana. Z obowiązku ponoszenia opłaty audiowizualnej byłyby zwolnione osoby o niskich dochodach, z dysfunkcjami narządu wzroku lub słuchu, bezrobotni, osoby pobierające rentę, a także te, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia, z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą lub produkcję rolną.

Przypomnijmy, iż nowy przewodniczący sejmowej komisji kultury i środków przekazu, Bogdan Zdrojewski zapowiedział zniesienie abonamentu rtv i wielomilionowych dotacji na media publiczne.

Czytaj więcej

TVP i PR bez milionowych dotacji. Jest też zapowiedź zniesienia abonamentu rtv

Czytaj więcej

Miażdżący raport NIK o finansach TVP. "Bizancjum za publiczne pieniądze"

W Polsce od lat obowiązuje abonament rtv, pobierany przez Pocztę Polską. Wpływy z opłat przekazywane są KRRiT z przeznaczeniem na realizację misji publicznej przez TVP i PR, jednak z roku na rok wpływy z abonamentu maleją.

Abonament RTV ma zniknąć

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Za granicą
Wakacje 2024 z biurem podróży. Jakie mam prawa podczas wyjazdu wakacyjnego?
Nieruchomości
Jak wybudować domu do 70 m2? Jakie formalności, dokumenty, warunki zabudowy