Tag:

Polskie Radio

Powiązane

Radio

Kluczowe decyzje sądu ws. TVP i Polskiego Radia. To sukces Ministerstwa Kultury

Wpisy w KRS o likwidacji TVP i Polskiego Radia legalizują proces reformy mediów publicznych bez ich unicestwiania.

Zapadła kluczowa decyzja sądu ws. Polskiego Radia

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wpisał do KRS postawienie spółki Polskie Radio S.A. w stan likwidacji. Jako likwidator został wpisany Paweł Majcher - podaje branżowy serwis press.pl.

Media publiczne: likwidacja różni się od zlikwidowania

Wobec spółki mediów publicznych też można wszcząć procedurę likwidacyjną.

Koniec abonamentu RTV jaki znamy. Poseł podaje datę i co może go zastąpić

TVP i Polskie Radio mają być finansowane z dotacji budżetowej lub opłaty audiowizualnej - informuje portal wirtualnemedia.pl. Nowe przepisy, oznaczające koniec abonamentu RTV, mogą wejść w życie z początkiem 2025 roku.

Co słychać w publicznych mediach? Likwidator skutecznie zastępuje zarząd

Sądy zalegalizowały wszczęcie likwidacji większości spółek prowadzących media publiczne. Tam, gdzie to się jeszcze nie stało, spory rozstrzygną sędziowie.

Krzysztof Łyszyk: Istota sporu o likwidację spółek mediów publicznych

Rozstrzygnięcie sporu o skuteczność uchwał likwidacyjnych zajmie lata. Dlatego jedyną szansą na uzyskanie przewagi przez jedną lub drugą stronę są wnioski o zabezpieczenie roszczeń.

Kappes, Siemiątkowski: Sprawa likwidacji „misyjnych” spółek medialnych nadal otwarta

Statuty obydwu spółek przewidują ich likwidację. Oznacza to, że rejestrując spółki w 1992 r. sąd rejestrowy uznał, że ich likwidacja jest możliwa. I przez cały czas, aż do teraz ani Skarb Państwa – właściciel, ani Krajowa Rada, ani Rada Mediów nie uznały za stosowne skorygować tego w statutach.

Prof. Romanowski: Sienkiewicz wybudził media publiczne ze śmierci klinicznej

W zgiełku wywołanym wokół mediów publicznych giną fakty i prawo. Uporządkujmy to zatem. Ich likwidacja jest środkiem ostatecznym (ultima ratio) kiedy rząd wyczerpał istniejące możliwości prawne „uratowania” tych podmiotów.

Likwidacja TVP i Polskiego Radia: finał będzie w drugiej instancji

Sąd rejestrowy nie zgodził się na likwidację TVP i Polskiego Radia, choć sam zatwierdził ich statuty, które na to pozwalają.