Rz: Ministerstwo wyłączyło z ryczałtowego finansowania szpitali 12 rodzajów świadczeń. Dlaczego?

Dr Jerzy Gryglewicz: Resort wydzielił świadczenia, które już dziś są nielimitowane, takie jak porody i zabiegi ratujące życie, realizowane w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) i w izbach przyjęć, finansowane ryczałtem dobowym, czy diagnostykę i leczenie onkologiczne ma podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO), nielimitowane od 2015 r., kiedy wszedł pakiet onkologiczny. Pozostałe konkretne procedury medyczne wymienione w rozporządzeniu wymagają odrębnego modelu finansowania, bo po wejściu w lipcu 2017 r. ustawy o sieci szpitali mogłyby pochłonąć część zryczałtowanego budżetu przeznaczonego na wszystkie świadczenia.

Stąd na liście leczenie zaćmy i endoprotezoplastyka stawu biodrowego?

To zabiegi, do których są największe kolejki i które w opinii wielu ekspertów są nadal bardzo dobrze wycenione, a więc bardzo rentowne dla świadczeniodawców. Gdyby szpital finansował je z ogólnego budżetu, szybko mogłoby mu zabraknąć pieniędzy na inne świadczenia obecnie realizowane w danym szpitalu. Podobnie jest z leczeniem wysokospecjalistycznym, drogimi programami lekowymi czy chemio- i radioterapią.

Skąd na tej liście nocna i świąteczna pomoc lekarska?

Obecnie była raczej przypisana do podstawowej opieki zdrowotnej, a po wejściu ustawy o sieci szpitali ma ją świadczyć każdy szpital, który ma SOR albo izbę przyjęć, a nie ten, który podpisał kontrakt z NFZ. To dobre rozwiązanie dla pacjentów, bo jeśli nagle zachorują w nocy albo w święto, będą mogli zgłosić się do najbliższego szpitala. Skorzysta też sam szpital, w którym dyżurowało będzie co najmniej dwóch lekarzy – jeden od trudnych przypadków na izbie przyjęć, a drugi od lżejszych, wymagających leczenia ambulatoryjnego. Pacjent niewymagający hospitalizacji zostanie odesłany do poradni w tej samej placówce.

—rozmawiała Karolina Kowalska