Reguły reklamy radców prawnych i adwokatów w Polsce są najbardziej restrykcyjne z przeanalizowanych krajów. Nawet bardziej niż w Niemczech – uznali niedawno eksperci Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Badali oni – pod kątem prowadzenia działalności przez profesjonalnych pełnomocników – ustawodawstwa nie tylko naszych zachodnich sąsiadów, ale i przepisy Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii czy Stanów Zjednoczonych. Samorząd radcowski uznał, że do tematu reklamy warto powrócić.

Móc się wyróżnić

– Rynek usług prawnych jest coraz bardziej konkurencyjny, politycy planują niepokojące zmiany związane z funkcjonowaniem kancelarii odszkodowawczych, a zasady, które regulują pozyskiwanie klientów przez radców prawnych, funkcjonują od ponad dziesięciu lat. Dlatego sądzę, iż trzeba przeanalizować ich funkcjonowanie – mówi Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Izby Radców Prawnych.

– Prezydium KRRP zleciło analizę skutków ewentualnych zmian zasad etyki, które dotyczą tego ważnego zagadnienia. Naszym obowiązkiem jest bowiem stawianie trudnych pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi – dodaje.

Na ostatnim posiedzeniu radcowskich władz zaprezentowano już zresztą opinię dotyczącą tej kwestii.

– Dzisiaj kodeks etyki zawodu dopuszcza możliwość informowania klientów o działalności, ale być może należy ją rozszerzyć. Istnieje potencjalna pokusa dopuszczenia reklamowania się, ale pamiętajmy, że usługi niematerialne, a takimi są usługi prawne, nie sprzedają się za pomocą reklam. Zadaniem typowej reklamy jest bowiem wywołanie impulsu nakłaniającego do kupna tzw. towarów szybkozbywalnych: telefonu komórkowego czy czekolady. Klienci nie kupują usług prawnych pod wpływem impulsu. Jest to długotrwały proces świadomego wyboru – z tego powodu zmiany raczej nie pójdą w tym kierunku. Należy pamiętać, że każdy nowy zapis kodeksu etyki zawsze musi być w zgodzie z kluczowymi wartościami wykonywania naszego zawodu – zaznacza prezes Bobrowicz.

Marketing bezpośredni

Czego można się zatem spodziewać?

– Zaproponowałem, aby kierunek rozważanych zmian w informowaniu i wykonywaniu zawodu oraz pozyskiwania klientów sprowadzał się do poddania ich regulacji zmodyfikowanym ogólnym zasadom i wartościom wykonywania zawodu – wskazuje radca prawny Sławomir Ciupa, autor opinii dla prezydium KRRP. Według niego dzięki zmianie przepisów radca mógłby inicjować i aktywnie korzystać z każdej formy marketingu (w tym promocji)usług, swojej osoby lub wizerunku.

– A więc nie byłoby całkowitego i bezwzględnego zakazu korzystania z poszczególnych form marketingu, np. reklamy, marketingu bezpośredniego, zewnętrznego, internetowego – wylicza ekspert.

Kancelarie swobodniej mogłyby też budować wewnętrzne struktury odpowiedzialne za marketing i bezpośrednią dystrybucję usług. Ograniczenia zaśwyznaczałyby przepisy prawa powszechnego, pozostałe zapisy kodeksu etyki czy dobre obyczaje.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

O likwidacji zakazu reklamy dyskutowaliśmy dziś podczas pierwszej po wakacjach debaty w cyklu „Przy kawie. Rozmowy radców prawnych" (ZAPIS DEBATY). Patronat medialny nad wydarzeniem objęła „Rzeczpospolita".