Nie będzie już można złożyć wniosku o 500+ w postaci papierowej w siedzibie gminy lub przesłać go za pośrednictwem poczty. Trzeba będzie to zrobić online. Zmieni się też forma wypłaty świadczenia: 500+ dostaniemy wyłącznie przelewem na konto. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dzięki nowelizacji ma być taniej. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ciągu dziesięciu lat budżet zaoszczędzi 3,1 mld zł.

Gminy będą miały obowiązek wspierać Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dystrybucji świadczenia 500+.

Jeżeli osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoba pobierająca to świadczenie wzbudzi wątpliwości, czy rzeczywiście sprawuje opiekę nad dzieckiem, wydatkuje świadczenie wychowawcze zgodnie z celem lub marnotrawi świadczenie wychowawcze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł się zwrócić do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu weryfikacji tych wątpliwości.

Projekt, jeszcze na etapie planów legislacyjnych, wzbudził wśród przedstawicieli samorządów wiele kontrowersji.

Swoje krytyczne wobec niego stanowisko przekazało na ręce Marleny Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, m.in. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Samorządowcy podkreślili w nim, że środki przekazywane na wykonanie zadania stanowiły istotny komponent budżetów gmin. Ich brak może się przełożyć na obniżenie możliwości zadłużania się samorządów. To spore zagrożenie, ponieważ ograniczenie lub utrata zdolności zaciągania zobowiązań może się równać uszczupleniu możliwości wykonywania planów inwestycyjnych. Przeniesienie programu tylko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także pełna i wyłączna elektronizacja procesu składania wniosku, może również utrudnić dostęp do środków części społeczeństwa.

W projekcie przewidziano także wypłatę świadczeń wychowawczych w pełnej wysokości osobom, które dotychczas były ich pozbawione lub pobierały je w obniżonej wysokości ze względu na przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Chodzi o sytuacje, gdy jeden bądź więcej członków rodziny mieszka lub pracuje za granicą.

Etap legislacyjny: opiniowanie