Wczasy pod gruszą dla emeryta. Tylko kto zapłaci

Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy osoba pobierająca świadczenie, która podjęła zatrudnienie u innego pracodawcy, może korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w poprzedniej firmie.

Publikacja: 22.04.2023 21:51

Wczasy pod gruszą dla emeryta. Tylko kto zapłaci

Foto: Adobe Stock

Sprawa dotyczyła kobiety zatrudnionej w szkole do czerwca 2012 r. Jej stosunek pracy ustał z powodu przejścia na emeryturę. Prawo do świadczenia przysługuje jej od lipca 2012 r. i nigdy nie było zawieszone. Z kolei od sierpnia 2012 r. do grudnia 2019 r. już jako emerytka była zatrudniona w kuratorium oświaty jako wizytator. Cały czas korzystała też z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( ZFŚS) szkoły. W latach 2014–2020 korzystała np. z dopłat do wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą) i pożyczek mieszkaniowych na preferencyjnych zasadach.

W kwietniu 2021 r. kobieta otrzymała od szkoły do wypełnienia wzór oświadczenia w celu weryfikacji uprawnień do korzystania z ZFŚS. Wskazała w nim, że jako emerytka podjęła pracę w innym miejscu, co jednak nie wiązało się z utratą prawa do pobieranego świadczenia z ZUS. Efekt? Dyrektor szkoły poinformował ją, że nie ma prawa do korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych szkoły. Powodem była właśnie praca w kuratorium.

Kobieta zakwestionowała takie podejście. Zgodnie bowiem z regulaminem obowiązującym w placówce, osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń z ZFŚS są emeryci i renciści, którzy rozwiązali ze szkołą stosunek pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę. Nie ma w nim mowy o innej weryfikacji uprawnień do świadczeń niż wymóg podania danych o wysokości dochodów.

Czytaj więcej

ZFŚS: Wsparcie możliwe bez pełnej wiedzy o dochodach

Sprawa trafiła do sądu. Musiał on rozstrzygnąć, czy powódka, która jako emerytka podjęła zatrudnienie u innego pracodawcy, może korzystać ze świadczeń z ZFŚS pozwanej szkoły. Sąd rejonowy uznał, że tak. W jego ocenie, uprawnienie należy łączyć z pracodawcą, z którym stosunek pracy ustał bezpośrednio przed powstaniem statusu emeryta.

Apelację złożyła pozwana szkoła. A sąd okręgowy nabrał wątpliwości, jak powinien ją rozstrzygnąć. W uchwale z 15 listopada 1991 r. (sygn. I PZP56/91) SN wskazał, że zakończenie pracy u kolejnego pracodacy sprawia, że staje się on emerytem (byłym pracownikiem) tego ostatniego zakładu i od niego należą się mu świadczenia.

Problem w tym, że odnosił się on do osoby, która miała zawieszone prawo do emerytury. W omawianym przypadku stan faktyczny jest inny. Dlatego, zdaniem SO, zaszła potrzeba skierowania pytania prawnego.

Eksperci wskazują, że rozstrzygnięcie SN może poszerzyć krąg uprawnionych do wypłaty świadczeń z ZFŚS. A to może się odbić na ich wysokości.

Sprawa dotyczyła kobiety zatrudnionej w szkole do czerwca 2012 r. Jej stosunek pracy ustał z powodu przejścia na emeryturę. Prawo do świadczenia przysługuje jej od lipca 2012 r. i nigdy nie było zawieszone. Z kolei od sierpnia 2012 r. do grudnia 2019 r. już jako emerytka była zatrudniona w kuratorium oświaty jako wizytator. Cały czas korzystała też z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( ZFŚS) szkoły. W latach 2014–2020 korzystała np. z dopłat do wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą) i pożyczek mieszkaniowych na preferencyjnych zasadach.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja